Предприемат се действия за монтиране на водомери на всички абонати с цел недопускане на злоупотреби и осигуряване на пречиствателни съоръжения за подобряване на качеството на питейната вода

 

Кметът инж.Румен Томов и заместник-кметът по строителство инж.Евгени Терзиев, посетиха  населени места от община Благоевград, точно след като съда го свали за втори път от поста, но той пак обжалва пред ВАС. Направената обиколка е във връзка с изградената водоснабдителната система в малките населени места. Посетени са 5 села, които са разположени по десния бряг на река Струма: село Мощанец, село Покровник, село Селище и село Горно Българчево.

Инж.Румен Томов, инж. Евгени Терзиев и управителят на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД – Благоевград инж.Росица Димитрова лично се срещнаха с кметовете на селата. По време на срещата, която бе по инициатива на кмета инж. Румен Томов бяха набелязани мерки за развитие на водоснабдителната система на територията на община Благоевград. Стратегията на Община Благоевград съвместно с ВиК – Благоевград е осигуряване на населението на необходимите водни количества и качество на питейната вода. Сред обсъдените теми е предприемане на действия за монтиране на водомери на всички абонати с цел недопускане на злоупотреби; осигуряване на пречиствателни съоръжения за подобряване на качеството на питейната вода. Обсъдени са и теми в дългосрочен план относно дебита на водоизточниците на територията на община Благоевград.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here