Кметът на Дупница Методи Чимев награди днес педагози, избрани за носители на наградата „Учител на годината“. Както съобщихме, за своя принос бях отличени Йорданка Гюндерска от ДГ „Зора“, старши началният учител Соня Митева от ОУ „Неофит Рилски“, Венета Манева – старши прогимназиален учител в ОУ „Евлоги Георгиев“ и Даниела Петрова – старши учител в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Всички те са с по 30- годишен опит като педагози, активно вкарват новите технологии в учебния процес, за да приковат вниманието на своите ученици, също разработват и участват в различни образователни проекти.
Йорданка Гюндерска има 30 годишен педагогически стаж. Завършила е Югозападният университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Магистър с II професионална квалификационна степен. Гюндерска е участвала в изпълнението на множество проекти, разработени от детската градина.


Соня Митева също има 30 години трудов стаж като начален учител. В учебната си дейност системно прилага нови и интерактивни методи на обучение, които мотивират допълнително учениците за активна и целенасочена работа в часовете и възпитават отговорност и дух на етичност и взаимопомощ. Големи са й заслугите за обогатяване на училищния живот и развитие на извънкласните и извънучилищните дейности. Няколко поколения ученици се гордеят с това, че госпожа Митева е първият им учител. През годините заедно с учениците е работила по иновативния проект „Фортисимо клас“ на фондация „Америка за България“, който популяризира класическата музика и спомага за изграждането на музикална култура у децата. Проявява висока активност във вътрешноучилищната дейност – предава ценния си опит на по-младите си колеги и студенти. Години наред работи с учениците си по националните програми „С грижа за всеки ученик“, „Подкрепа за успех“ и др.

Венета Манева е старши прогимназиален учител с 31 години трудов стаж. Госпожа Манева участва както във вътрешноинституционални квалификационни курсове и семинари, така и такива, организирани от други институции. В работата си използва иновативни методи на обучение и съвременни технологии в процеса на преподаване и проверка, създавайки богат набор от собствени продукти – дискусии, решаване на казуси, работа по проекти, изготвяне на презентации, работа по групи и др. Прилага проектно-базирано обучение. Разработва уроци с програмата на Майкрософт „Един компютър, много мишки“, както и в електронното приложение „Kahoot“, което учениците могат да ползват и на телефоните си. В настоящия момент в отговор на предизвикателството и към образователната система, тя обучава ефективно учениците си и провежда родителски срещи във виртуалната класна стая в електронната платформа Microsoft Teams. Активно работи по реализиране на дейностите на училището като иновативно чрез участие с учениците от V клас в проекта „Аз искам, аз мога, аз успявам“. Участва активно и компетентно в работата на Педагогическия съвет.


Даниела Петрова е старши учител в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ с 30 години трудов стаж. Изготвя мултимедийни презентации, учебни клипове и симулации, с които стимулира творческото въображение на децата в училище. Нейните ученици участват активно в различни конкурси, училищни и общински изложби, както и в благотворителни мероприятия и състезания.
Госпожа Петрова поддържа електронната страница на училището – www.souphd.info и участва в Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП НОИР. Тя е ръководител на клуб „Идея“ по занимания по интереси. Обучител е на „Джуниър Ачийвмънт“ – България, като взима участие в конференциите им по технологии и предприемачество.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here