uordan angelov
От администрацията на кмета Йордан Ангелов съобщават, че проектът ще продължи до края на 2020г.

В навечерието на 24 май кметът на община Костенец Йордан Ангелов се похвали със задвижени и одобрени проекти за общо над 1,3 млн. лв. в подобряване на образователната инфраструктура и заложени 5 559 679 лв. в бюджета за образование. Разчетът е за първите шест месеца от мандата на новия екип в общината.
„В началото срещнах много трудности, но благодарение на екипа, който имам днес, мога да кажа, че вървим по-уверени напред.
В навечерието на светлия празник: 24 -ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, ми се иска да споделя с Вас за постигнатото в сферата на образованието в община Костенец.“, съобщи градоначалникът.
Най- мащабният проект е за подобряване материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец“ на стойност 1 148 977,17 лв. Предстои ремонт на ДГ „Звънче“ гр. Костенец и ДГ „Радост“ с. Костенец, което от общината ще съфинансират с коло 20 000.00 лв.; Ново футболно игрище с изкуствена трева ще има в ОУ „Константин Костенечки“ в с. Костенец. Стойността на проекта е 64 174 лв., а финансирането е осигурено от Министерство на младежта и спорта; Ще се ремонтира кабинетът по музика в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец“; Две от детските градини са подали проекти, с които кандидатстват за финансиране по Национална кампания „Чиста околна среда- 2020″, ПУДООС: С проект „Обичам природата- и аз участвам“участва ДГ „Здравец“, гр. Костенец за 4 900,00 лв. с ДДС; „Обичам природата- и аз участвам“ е проектът на ДГ „Звънче“, гр. Костенец на стойност 4 763,00 лв. с ДДС;
Благодарение на проект към ПУДООС за 9865 лв. ще се изгради спортна площадка срещу читалището в гр. Костенец“. Предстои изграждане на игрище за футбол и площадка за фитнес на открито в двора на бившия Пионерски дом, гр. Костенец за 81 082 лв. Общината е подала заявка и чака от Министерство на образованието нов ученически автобус.
„Организирахме и проведохме среща с министъра на образованието Красимир Вълчев с домакин – СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец. Участие взеха представители на всички образователни институции на територията на община Костенец. Общината получи допълнителни средства в размер на 11 275 лв. по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки. Заедно с директорите съставихме подробни справки за необходимите ремонти и за подобряване на материално – техническата база в общинските детски градини и училища, като ще работим да бъдат реализирани в най-кратък срок;
Бюджетът за образование през 2020 г. е в размер на 5 559 679 лв. От тях за финансиране на делегирани от държавата дейности 5 209 679 лв. и за финансиране на местни дейности 350 000 лв.. Съпоставяйки с 2019г., са били предвидени 4 595 760 лв. държавна отговорност и 358 500 за местни дейности или общо 4 954 260 лв., т.е. тази година бюджетът по функция „Образование” е значително по – голям.
Ще продължим работата си в посока да поощряваме и стимулираме талантливите ни деца и да им създадем нормална среда за развитие. Няма да пестя усилия, защото искам децата на Костенец да са успешни и да имат модерно и качествено образование. Образованието е основен приоритет и в програмата на правителството и ще разчитаме на още по-голяма подкрепа в тази сфера. Търсят се възможности за по-добро финансиране и за осигуряване на всяко дете на равен достъп до образование, за привличане на специалисти, лекари и учители.
Децата на община Костенец ни дават множество поводи за гордост с успехите си в науката, спорта, музиката, изкуствата, с правенето на добри дела. Справиха се успешно, заедно със своите учители и не без помощта на родителите си и с предизвикателствата на обучението в необичайната ситуация, пред която беше изправен света.
Искам да им благодаря и да работим така, че да имат шанса да реализират мечтите си тук, където са родени.“, споделя още кметът.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here