Фирмата, взела концесията за добив на въглища от „Въгледобив Бобов дол“, иска разрешение тежкотоварните камиони да минават по полските пътища в землището на Бобов дол и селата Бабино, Мламолово, Мало село, Долистово и Големо село. Това става ясно от докладна записка на кмета на миньорската община Елза Величкова, която тя е входирала за разглеждане от местния Общински съвет на насрочено за 28 май от 14 часа заседание. От фирмата искат също да ремонтират трасето, става ясно от документа.
Както е известно, темата с преминаването през града на тежките машини е особено важна за жителите на общината. Хората негодуват, че тежките камиони нанасят щети по къщите им и инфраструктурата. Общинският съвет гласува забра за преминаването, която обаче падна миналата година в съда след обжалване от областния управител на област Кюстендил. Явно сега е намерен обходен маршрут.
С решение от 1 март 2019 г. на Министерски съвет е дадено разрешиние на „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД – гр. Бобов дол, да прехвърли на „Гранд Енерджи“ ЕООД – гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от участък „Бобов дол“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“. Собственик на капитала на дружеството е юридическо лице, регистрирано в Шотландия.
Иначе на заседанието си местният парламент ще приеме отчетите на читалищата, хосписа и медицинския център.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here