След почистването площадът светна.

Презовач, който да осъществи курсовете по утвърдените маршрути търси община Бобово дол. Поръчката е с прогнозна стойност 321 054 лв. без ДДС и продължителност 36 месеца.
Конкретните линии, които ще трябва да се обслужат, са от Бобов дол до Дупница, Кюстендил и София. Също и маршрутите Дупница- Паничарево-с.Шатрово-с. Мали Върбовник-с.Голем Върбовник с дължина 25 км; Бобов дол-с.Бабино-с. Мала Фуча-с. Голема Фуча-с.Бабино-с.Долистово- гр.Дупница с дължина 33,200 км; Дупница-с.Долистово-с. Новоселяне-с. Коркина-с. Горна Козница (спирка „Друмо”) с дължина 32 км; И Бобов дол-с.Блато-гр.Дупница с дължина 47 км;
Част от поръчкат е и общински вътрешноградски транспорт, линия №1 с дължина 5,700 км и линия №2 с дължина 5,700 км. Оферти се приемат до 18 юни, а отварянето е на 19 юни.

Румяна Николова и съпругът й.

Любопитното е, че в края на 2019 г. общината отново пусна поръчка за обществен превоз, като отправи покана към бобовдолската фирма ЕТ „Румяна Николова- Даци Р“ да извърши услугата. Тогава обаче срокът беше за 12 месеца. Изглежда Николова не е откликнала на отправената покана към нея и сега поръчката се рестартира със срок от 3 години.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here