Поголовната сеч в гората около Говедарци тече в пълна сила. Този път сигналът дойде от собственици на вилни имоти в местността преди „Лакатица“ над. По техни думи, ежедневно камиони без регистрационни номера извършват превоз на добитата дървесина. Според хората, сам по себе си този факт говори за нередности. Те са обезпокоени от масовата сеч и силно се надяват, че съответните институции, ще вземат присърце проблема. В противен случай последиците могат да бъдат пагубни за района, опасяват се хората. Ето защо вчера те са се обърнали за съдействие към 4ВЛАСТ.

Алекс Доунчев и Мартин Хараланов сигнализират, че над Говедарци тече поголовна сеч.

Докато си седим дома, някой изсича Рила, 6-7 камион за ден, свидетелства и Мартин Хараланов.

Летящите камиони с трупи в Рила вбесяват много хора, но и повдигат много въпроси, добави иАлекс Доунчев и пита:
1. Кой сече? Може да е ДГС Самоков, общинското лесничейство, ДНП Рила, фирми на Ковачки или горовладелци от Говедарци. Трябва да се провери, къде е сечта чрез публичните уеб-карти (http://gori.uzdp.bg) и в регистрите на ИАГ (по номер на горския парцел тук: http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi; по номер на камиона или позволителното за сеч тук: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi).
2. Законна ли е сечта? Районът е от рисковите, но само горски инспектор или независим лесовъд може да разпознае кражбите!
3. Ако все пак всичко е законно, отиваме на въпроса от кое България има повече полза и печалба – от износа на дървесния ресурс (в случая скъп строителен иглолистен материал) или от потенциалните приходи от екосистемните услуги от горите (вода, туризъм и т.н.)? Нямаме отговор, защото още не се оценяват и заплащат екосистемните услуги и не знаем къде е баланса.
4. Дори да живеем скромно и природосъобразно пак имаме нужда от материални блага (къща, мебели, книги и т.н.) – какво да изберем: дърво и камък или пластмаса, желязо, бетон и други продукти, свързани със СО2 емисии? Никой не иска да се връща в каменната ера, когато започва и масовото обезлесяване по Земята, но ако не ограничим СО2 емисиите, климатичните промени могат да ни върнат и в по-далечна ера.

Явно балансът е тънък, и решението е наука, образование, разбиране на процесите в природата, активни граждани и най-вече лесовъди, на които можем да се доверим, за да постигнат този баланс в полза и на гората и на хората. А такива все още има!

Въпросът е как да разберем дали обемът на добиваната дървесина е в рамките на поносимото за гората (т.е. дали е по-малко от прираста на гората, дали се запазва водния баланс и дали животните не намаляват) или е повече от това, което горската екосистема може да понесе?
 Чисто емоционално всички се дразним на камионите с дървесина за Гърция и Турция. Но представете си, че всеки от нас получи полагащите му се като данъкоплатец акции от собствеността върху публичните гори (държавни и общински). Дали няма да полюбопитстваме за потенциала на горите да се добива ресурс, изнася продукт и печели от тях, както и да проучим при какви условия този добив не би нарушил екологичните функции на горите, и дали си заслужава екологичната цена. Това донякъде се прави и сега, но за да съществуват такива постове явно или не се прави достатъчно или процесът не е достатъчно прозрачен и убедителен.

Въпросът е как да разберем дали обемът на добиваната дървесина е в рамките на поносимото за гората (т.е. дали е по-малко от прираста на гората, дали се запазва водния баланс и дали животните не намаляват) или е повече от това, което горската екосистема може да понесе?

    
Вижте видеоканала ни:


2 КОМЕНТАРИ

  1. Аз самата видях камионите, на няколко километра от Говедарци, по Лакатица, два джипа ги пресрещат и ги задържат и след това ги пускат през 15-20 минути по един, очевидно за да не правят впечатление, когато влизат в селото. Камионите са „украсени“ с петолъчка и сърп и чук

  2. Липсват служителите, на които им е важно гората да съществува,! Горските да си скъсат дипломите!
    Липсват общинарите, заради които проектът да беше спрян преди инвестиционото намерение. Архитектите да си скъсат дипломите!
    Липсва страха от свлачища и бедствия на организации, институции!
    Всички ли купихте?
    Целия мафиотски състав се включил с процента на печалба и договори, от които интереса Ви е над природата! Сигурно и с дъждовете имате договор,, за да не вали! БГ мафиоти – един печели, всички губят! Новите Апостоли на печалбата! Вие не сте синове на България!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here