На 13 февруари министърът стоя над 1 час в колата си в двора на ТЕЦ "Бобов дол", без да слезе. По- късно в Бобов дол дойде главният прокурор.

Върховната административна прокуратура праща на проверка в ТЕЦ „Бобов дол“ министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Според разпореждането на прокуратурата визитата трябва да се осъществи до 15 дни. Обект на проверката ще бъде инсталацията за горене на отпадъци, а министърът трябва да представи доклад. Разпореждането е във връзка с постъпилите резултати от извършена на 30 март 2020 г. от РИОСВ-Перник, разпоредена от Районна прокуратура – Дупница във връзка с информациите за възобновяване горенето на отпадъци.

Това е сероочистката на централата, към която сега е довабева новата система за мониторинг.

Министърът на околната среда и водите следва лично да провери и да докладва изпълнени ли са изискуемите условия за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и дали в инсталациите на същия се горят само и единствено такива съобразно издаденото комплексно разрешително; монтирано ли е предвиденото в комплексното разрешително оборудване /пречиствателни съоръжения – филтри , автоматични системи за извършване на собствени непрекъснати измервания и т.н./; съответства ли фактическото състояние на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД на всички условия залегнали в комплексното разрешително.
„Държа протокола от проверката на РИОСВ и прокуратурата в ръцете си, проверяващите нямат никакви забележки, инсталацията за горене на отпадъци е безупречна, въздухът е чист! Току що си взех протокола от проверката подписан. Държа го в ръцете. Нямат никакви забележки. На мен инспекторите и прокурорите ми казаха, че е проверката е рутинна. Интересува ги как работим по новото комплексно разрешително, това мога да коментирам само.“ -каза за 4ВЛАСТ Емил Христов и добави:
„Имаше прокурори от Окръжна прокуратура, от районна прокуратура от РИОСВ, заключението е, че „няма нарушения“. Централата разполага с всички необходими инсталации за опазване на околната среда, видяха колко се гори, какво се гори и т.н „
Както писахме ТЕЦ „Бобов дол“ възобновява горенето на софийски боклук от утре. Централата разполага с комплексно разрешително от РИСОВ и подписана нотификация за горене на отпадъци. Документите са подписани от МОСВ, РИОСВ Перник и Изпълнителна агенция „Околна среда“. От София за ТЕЦ „Бобов дол“ на ден ще вървят по 6 камиона с отпадъци, което прави около 96 тона дневно. Това става, след като преди 10 дни е била монтирана и надстройка над съществуващата системата за мониторинг. Системата беше поръчана от Германия и е на стойност 470 000 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here