uordan angelov
От администрацията на кмета Йордан Ангелов съобщават, че проектът ще продължи до края на 2020г.

20 души са под карантина в община Костенец, съобщи кметът Йордан Ангелов. „20 души са при нас и още около 20 са в Долна баня. За двата града общата бройка е 43. Чакаме 1-2 човека да се върнат от чужбина. Хората обаче спазват мерките, полицията проверява два пъти на ден по адреси дали се спазва карантината.“, съобщи още кметът.
В Костенец вече е правена дезинфекция, 2 пъти е пръскано в ромската махала. „На терен в махалата, в която живеят около 300 души, работи медиатор. Два пъти на ден той ни съобщава каква е обстановката. Нямаме проблеми до момента. Периодично се получават съобщения, че жителите на махалата се движат на групички, те просто така са свикнали, но препоръките като цяло се спазват.
Ангелов съобщи, че медицински сестри от детските градини помагат в общината, като мерят температурата на влизащите. Достъпът до общината не е ограничен, но име пропусквателен режим. На работа е оставен по 1 човек във всески отдел, останалите са в отпуск.
Днес стана ясно, че общината е получила безвъзмездно 50 предпазни маски за многократна употреба. Те са били предоставени от Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ град Костенец. Маските ще се използват от общинските служители, останали на работните си места.
От общината предоставиха и телефони за връзка със служителите:
Отдел „Общинска собственост” – от 01 до 09 април 2020 г.:
Телефон за връзка: 07142/2308, вътрешен: 303
Относно: Актуване и деактуване на общински имоти; предоставяне особено право на ползване – концесия; организира дейности по разпореждане с общински недвижими имоти, провеждане на търгове и конкурси.

– Дирекция „Териториално и селищно устройство” – от 10 до 21 април 2020 г.:

Телефон за връзка: 07142/2308, вътрешен: 204

Относно: Поддържане и използване на кадастъра на населените места в общината; издаване на скици на поземлени имоти в границите на населените места; контролиране прилагането на улична и дворна регулация и участие при съставяне на протокол за строителна линия и ниво при започване на строителство; издаване на административен адрес на имот в регулация и извън регулация; заверка на протоколи, съставяни по време на строителството от длъжностните лица; кадастрален план, кадастрална карта и регулационен план, урегулирани и неурегулирани имоти; новообразувани имоти по § 4 от ЗСПЗЗ; издаване на удостоверение по чл.13, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ; издаване на скица за имоти по кадастрална карта.

– Отдел: „Местни данъци и такси” – от 22 до 30 април 2020 г.:

Телефон за връзка: 07142/2308, вътрешен: 309

Относно: Приемане на декларации по Закона за местните данъци и такси; обработване на данъчните декларации.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here