Заради намаления обем на язовир "Дяково" беше спряно водоподаването към предприятията с изключение на мината и ТЕЦ- а в Бобов дол.

Язовирите с питейно-битово предназначение, които са 12, със запълване под 50% са съоръженията „Студена“ – 34,5%, „Асеновец“ – 32,04%, „Ястребино“ – 31,34%, и „Дяково“ – 44,47%. Нивата в тези язовири не са критично ниски, като очакваме след края на пролетното пълноводие увеличаване на обемите им, отбелязаха от МОСВ.

Месечният график за използване на водите от комплексните и значимите язовири ще бъде утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страницата на МОСВ не по-късно от 31 март. Информацията за наложените административни наказания за март 2020 г. – за нарушения на мартенския график, ще бъде налична в началото на април.

 
Водните количества на реките в четирите района, на които е разделена страната – Дунавски, Черноморски, Западнобеломорски и Източнобеломорски, са под праговете за внимание /средни води/.

В следващите дни, в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значителни повишения на речните нива, като водните количества се очаква да останат под праговете за внимание, допълват от МОСВ.

Три язовира са с максимално запълване над 90%, а четири са под прага от 50%. Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ следи състоянието на 52 комплексни и значими водни съоръжения на територията на цялата страна. Това отговарят от МОСВ на запитване на БТА.

С максимално запълване – над 90%, са язовирите „Кричим“, „Среченска бара“ и „Пчелина“. При първото съоръжение – „Кричим“, обемът се сваля чрез работа на ВЕЦ.
„Среченска бара“ е с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и в началото на лятното маловодие процентът на запълване ще гарантира водоснабдяването, посочват от МОСВ.

Третият язовир – „Пчелина“, се поддържа на максимално ниво с цел осигуряване на преливане за допълнително оводняване на река „Струма“ след язовирната стена.

МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основния изпускател, посочиха от ведомството и допълниха, че язовирите не са в режим на провеждане на високи води и, в тази връзка, не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота.

Предвид ниските завирени обеми в язовирите в началото на годината, валежите в този период, когато се очакват по-големи притоци /пролетно пълноводие/, са предпоставка за акумулиране на води и тяхното запълване, за да може да бъдат задоволени исканията на всички водоползватели през годината, посочват още от МОСВ.

Същевременно от 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here