Болниците и социалните звена получават предпазни маски по разпореждане на кмета инж. Румен Томов. До дни се очаква термоскенер

По разпореждане на кмета инж. Румен Томов Болниците и социалните звена на територията на община Благоевград получават предпазни маски, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение в страната, както следва:

„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД – гр. Благоевград – 200 бр.
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА“ ЕООД, БЛАГОЕВГРАД – 150 бр.

“Многопрофилна болница за активно лечение ПУЛС” АД – 100 бр.

,,СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД – 100 бр.
,,Център за психично здраве“ЕООД – 50 бр.

Социалните звена на територията на общината са получили до момента 930 бр. предпазни маски, 241 100 бр. кутии за еднократна употреба за храната, която се раздава чрез социалните услуги: Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, както и 50 400 броя торбички. Раздадени са дезинфекциращи апарати ръкавици и маски на членовете на Оперативния щаб – 600 на брой.

Припомняме, че на гражданите се раздават предпазни маски и от екипите в Оперативен щаб, който се помещава в сградата на общинската администрация /Информационен център при зала „22 септември“/. От предходната седмица на всички жители, които влизат в сградата на община Благоевград, медицинско лице на входа дава предпазни ръкавици, маски и препарат за дезинфекция.

От 21 март 2020г започна и дезинфекцията на селата в община Благоевград. Всеки ден общината се затваря за граждани от 12:30ч. до 13:30ч. за дезинфектиране. До дни се очаква термоскенер, който ще се постави на входа й.

Призоваваме жителите да спазват стриктно указанията на Министерство на здравеопазването!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here