Протестът на медиците в Гоце Делчев

Извънредно заседание на ОБС  Гоце Делчев  по проблемите в МБАЛ „Иван Скендеров“ насрочи за днес от 14 часа председателят Димитър Балтаджиев.

Заседанието е с точка единствена „Разглеждане работата на управителя на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев във връзка с неговото управление и вземане на решение за освобождаването на д-р Владислав  Улевинов, като управител на дружеството /болницата/ и избирането на временен управител.

Извънредното заседание е поискано от 12 общински съветници : Ангел Стоянов Тунчев, Димитър Добрев Попов, Борислав Максимов Пръков, Никола Любенов Джингаров, Костадинка Георгиева Богданова, Константин Иванов Гулев, Валя Богданова Теодосиева- Рупчина, Стоян Иванов Вакареев и Андрей Костадинов Радонов.

 Заседанието  е насрочено на основание чл.23,ал4,т.2  от Закона за местното самоуправление  и местната администрация .

Мотивите на общинските съветници поискали насрочването на извънредното заседание са :

1.Перманентно неявяване на работа  на управителя на болничното заведение д-р Владислав Улевинов.

2.Несвикване и игнориране  на Медицинският съвет към болницата.

3.Липса на ясни идеи за управление и развитие ,вследствие на което се създава хаус в управлението на лечебното заведение.

  1. Нарушени връзки и комуникации между управителя Улевинов и по- голямата част от завеждащите отделенията и лекарите в следствие на което 14 лекари са подали предизвестия за напускане.

5 Получаване на възнаграждание от д-р Улевинов от детско отделение без да се явява в него ибез да участва в работата на отделението .

6.Неспазване и неизпълнение на решения на Общинския съвет.

7 Сключване на граждански договори в пълно затъмнение за суми известни  само на управителя без запознаване на постоянната комисия по здравеопазване.

8 .Нежеланието и неумението на управителя да бъде адекватен  в така създалата се  извънредна ситуация със заразата корона вирус. Извънредното заседание  е насрочено за утре от 14 часа но вносителите се опасяват че то ще бъде провалено поради липса на кворум от общински съветници които тенденциозно няма да се явят  на сесията  за да вземат  адекватно решение след проведените разговори  на   излъчената от ОБС комисия общински съветници с лекарите и  персоналите на  отделения .

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here