Димитър Бербатов

Благоевградчанинът с апел да бъдат спазени всички мерки за неразпространение на коронавируса

Димитър Бербатов излезе със специално обръщение в личния си профил във „Фейсбук“, в което той отдава почит и изказва благодарността си за страхотната работа, която вършат българските лекарски лица в кризисните последни дни
Благоевградчанинът сподели, че е направил дарение към Българския лекарски съюз, като приветства и други да направят същото, както и да бъда спазени всички мерки за неразпространение на коронавируса.

Открихме себе си в много трудна ситуация! Така искам да благодаря на всички лекари, медицински сестри, болници, нашите правителствени институции, всички вие, които сте на първа линия и правите всичко възможно, за да спрете разпространението на вируса! Майка ми е бивша медицинска сестра и знам какво е необходимо, за да се свърши работата, но честно казано нямам идея през какво преминавате всички вие в момента, за да спрете вируса! Най-малкото, което мога да направя, е да благодаря! Правя дарение и за нашата БМА – Българска Медицинска Асоциация, за да могат да си купят медицински консумативи – маски, ръкавици и др.. неща, от които трябва Надявам се и други хора да се присъединят към тази кауза, защото ние сме в този TOGHETET Останалите, моля, нека следваме инструкцията! Стой си вкъщи! Да, някои хора трябва да отидат на работа в тези трудни времена, моля бъдете внимателни, бъдете в безопасност и бъдете здрави! Останалите да си останем вкъщи! Ако имате нужда да излезете и по разпоредби, спазвайте правилата – маска, ръкавици, разстояние помежду си! Но нека не забравяме да се усмихваме! Когато сме у дома, имаме повече време за семейството / децата! Онзи ден чух по новините, че сега, когато няма толкова много хора по улиците / градчетата, реките са по-ясни, а също и въздуха! Факт!! Така че, когато преминем през всичко това, заедно, трябва да мислим как ще продължим от тогава нататък! Пазете се!!!

We found ourself in very difficult situation! That's way i want to say THANK YOU to all DOCTORS, NURSES, HOSPITALS, our GOVERNMENT INSTITUTIONS, all of you who are on the first line and DOING EVERYTHING you can to stop the spread of the virus! My mother is a former nurse, and i know what it takes to do the job, but honestly i have no idea what all of you are going through right now to stop the virus! The least i can do is say THANK YOU! I am also making a donation to our BMA – Bulgarian Medical Association, so they can buy medical supplies – masks, gloves etc.. things they need to stay safe! I hope other people can join this cause, because we are in this TOGHETER! The rest of us, please lets follow the instruction! STAY HOME! Yes, SOME PEOPLE NEED TO GO TO WORK in this difficult times, please be CAREFUL, be SAFE and stay HEALTHY! The rest of us, lets STAY HOME! If you need to go out and by provisions, follow the rules – mask, gloves, distance between each other! But lets not forget to smile! When we are in home, we have more time for the family/kids! I heard on the news thе other day that now when there are not so many people in the streets/towns, the rivers are more clear and also the air! Fact!! So when we go through all this, TOGHETHER, we need to think how we are going to continue from then on! Stay safe 🙏🏻

Публикувахте от Dimitar Berbatov в Понеделник, 23 март 2020 г.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here