Обещание за успех

Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко що върши ще благоуспява.
– ПСАЛМ 1:1-3

Когато Божието Слово е част от живота ти и когато живееш според принципите Му, тогава обещанията на Библията ще станат реалност в твоя живот. Всичко, което вършиш ще благоуспява!
Според един друг превод Исус Навиев 1:8 завършва така: “…Ти ще бъдеш способен да постъпваш мъдро в житейските дела.”
За цар Озия Библията казва:”…до когато търсеше Господа, Бог му даваше успех.” (ІІ Летописи 26:5). За Йосиф Библията казва следното: “…Господ правеше да благоуспява всичко, каквото той вършеше.” (Битие 39:23).

Изповед: Аз ходя в благочестие. Не ходя по съвета на нечестивите, нито стоя в пътя на грешните, нито седя в събранието на присмивателите. Но се наслаждавам в закона на Господа. Върху Божието Слово размишлявам ден и нощ. Затова аз съм като дърво посадено при водни потоци. Аз нося плод. Листата ми не изсъхват. Всичко, което върша, благоуспява.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here