Станислав Владимиров

Структурата на общинската администрация бе приета след повторно гласуване в Общинския съвет – Перник, след акт на кмета на община Перник Станислав Владимиров за връщане на решението на съветниците от 11.02.2020г. Решението на ОбС – Перник, с което е отказано да се одобри предложената от кмета на община Перник обща численост и структура на общинската администрация в община Перник и кметствата в община Перник, бе в противоречие на Закона за местното самоуправление. Затова днес то бе прегласувано. Това означава, че с приетата от общинските съветници нова численост и структура на общинската администрация ще се постигне и намаляване на разходите за работна заплата за длъжности и бройки в общинската администрация, които не са необходими за нейната дейност. „По този начин ще се осигури финансов ресурс за изпълнение на дейности, които са от местно значение и местен обществен интерес“, пише в мотивите за връщане на решението.„Администрацията трябва да планира и да изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите. А това безспорно включва и намаляване броя на длъжности в администрацията, които не са необходими за дейността й според нормативната уредба“, се казва в мотивите на кмета.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here