Кюстендилски окръжен съд, под председателството на съдия Росица Савова, осъди бившия управител на санаториума в Сапарева баня Кирил Калдръмов да плати на лечебното заведение 330 650,95 лв. по дело с иск на стойност 578 479 лева. Съдът уважава иска, но частично. Страните си делят разноските по делото, което се точи от 2017 г. 23 301 лв. от тях са за сметка на Калдръмов. Болницата трябва да плати на Калдръмов 7164,78лв. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Делото е образувано по искова молба на СБР Сапарева баня, които претендират Калдръмов да им плати 578 479.00 лева, за които твърдят, че са получени без правно основание за периода 2012г.-2016г. плюс лихвата. Оказва се, че завръзката в спора е фактът, че паричните потоци са минавали през сметка на Калдръмов, тъй като сметката на санаториума била запорирана.
В хода на делото става ясно, че Калдръмов постъпва на работа на 1 март 2003г., като е назначен за „завеждащ АСЧ“. С допълнително споразумение през 2011г. към сключения трудов договор той заема длъжността управител. Трудовото правоотношение е прекратено на 07.03.2016г. От 14.07.2010г. до 18.05.2016г. Калдръмов е бил и член на Съвета на директорите (СД) на „Специализирана болница за рехабилитация-Сапарева баня“ АД. Според ръководството на болницата сумата от 578 479.00 лева е формирана по предоставени суми като служебни аванси, стопански разходи и заплати, каквито не са му се дължали.
Калдръмов от своя страна твърди пред съда, че в качеството си на член на Съвета на директорите е имал множество управленски и представителни функции, по силата на които е бил оправомощен да извършва правни и фактически действия от името и за сметка на дружеството, в това число е извършвал и редица действия по разплащане на текущи задължения, превеждал е пари на различни лица. Твърди, че за всички получени суми в периода е получавал ясни нареждания за какво следва да бъдат разходвани сумите, както за погасяване на задължения, така и за други цели. Той поддържа тезата се, че тъй като през голяма част от процесния период банковата сметка на дружеството е била запорирана от кредитори, той е открил своя сметка, по която да се превеждат пари за текущи разходи и заплати на работниците и служителите на дружеството. Необходимата част за обслужване на нуждите на болницата се е превеждала по личната банкова сметка на Калдръмов, който твърди, че получавал нареждане как да ги разходва и всички изтеглени пари са били заприходени в касата на болницата и са били отразени в касовата книга. Така основната част от паричния поток е преминавала през личната сметка на Калдръмов.
Купища ордери са минали съдебно-глафологичната експертиза. Разпитани са били няколко счетоводители, работили през годините в санаториума. Със събраните счетоводни документи се заема вещо лице.

„При направената от него съпоставка относно получените данни чрез разкриване на банкова тайна за направени плащания чрез паричен превод или на каса заключава, че общо за процесния период 1 099 186 лв. са преведените по сметка с титуляр Калдръмов. От ОББ – 855 426 лв. и от УниКредит – 243 760 лв., от които 1 076 950 лв. изтеглени с разлика с постъпилите суми 22 236 лв., съответно 763 970 лв. Отчетени или налице е разлика с изтеглени суми 312 980 лв.,респективно разлика с постъпили суми – 335 216 лв.
B неотчетените суми в размер на 335 216 лв. не са отчетени и удържаните банкови такси при теглене в брой в размер на 4 565,05 лв., пише в решението на съда.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here