Любовта…не се засяга, не се раздразнява и не е злопаметна, не държи сметка за злото, което и е причинено (не обръща внимание на злото, което е изстрадала).
– І КОРИНТЯНИ 13:5 (според Разширената Библия)

Тук имаш един термометър на любов, който измерва, колко е гореща любовта ти! Много просто е да установиш, дали ходиш в любов или не. Когато започнеш да държиш сметка за злото, което са ти сторили, ти не ходиш в любов. Докато ходиш с Бога и стоиш пълен със Святия Дух, ти няма да държиш сметка за зло.
През изминалите години, когато виждаха несправедливостта спрямо мен, хората казваха: “Не бих се примирил с това, не бих оставил нещата така! Не и аз!” Просто си мълчах и никога не казах дума, усмихвах се и продължавах да се радвам. Не бих отделил време да отричам, дори ако биха обявили, че съм убил баба си! Бих продължил да казвам: “Алилуя! Слава на Бога!”
Предполагам, че и ти ходиш в любов спрямо тези, които постъпват зле към теб. Ако ходиш в любов независимо от незаслуженото страдание, ти ще постигнеш много след време!
Въпреки това някои хора ще счетат това твое отношение за слабост. Даже проповедници са ми казвали: “Трябва да е слабост в характера ти, че никога не се защитаваш.” Не, това е силната ми страна! Любовта никога не отпада.
Аз просто отказвам да храня в сърцето си неприязън към когото и да било.

Изповед: Аз съм човек на любовта. Затова не се обиждам, не се раздразнявам и не съм злопаметен. Не храня в сърцето си неприязън към никого.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here