Кольо Илиев

„Феникс Дупница“ ОOД оскуба „ТЕЦ – Бобов дол“ с още 1000 лв. за покупката на два стари камиона. Централата купила от фирмата на Кольо Илиев машините, за да ги ползва за резервни части. Те били с общо тегло 14 840 кг. В последствие обаче се получава разминаване в цената между купувача и продавача. От „Феникс“ претендират за 0,55 лв. за килограм, от централата обаче твърдят, че била постигната уговорка за 0,25 лв. за килограм. Затова те отказали да заплатят цялата сума от 9794 лв., за която от „Феникс“ издали фактура. Документът бил върнат, поради което от фирмата за вторични суровини предявяват иск, като претендират за 1000 лв., представляваща частичен иск от сумата 9794, 40 лв. с ДДС – продажна цена по сключен договор за продажба на плътно желязо, законната лихва върху тази сума и 57, 78 лева – обезщетение.
От ТЕЦ „Бобов дол“ оспорват цената, като посочват, че са купили камионите за резервни части, а не заради желязото, което променя цената. Съдът обаче не приема този факт, тъй като в договора било записано, че закупува „плътно желязо“.
В крайна сметка Иван Димитров осъжда централата да заплати на „Феникс Дупница“ сумата 1000 лв., лихвата и обезщетение от 57, 78 лева, а също и разноски по водене на делото в размер на 600 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Кюстендил.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here