Валентин Герчев

Община Петрич обяви обществена поръчка за изграждане на нови пет сондажа за питейна вода. Стойността на обществената поръчка е в размер на 339.061 лв.без ДДС. Новите сондажи ще са два в Петрич, един в село Марикостиново и още два в най-голямото село Първомай. В Петрич и Марикостиново сондажите ще са на 50 метра дълбочина, като ще бъдат изградени и две съоръжения от бетон около тях, и тръби, които ще са необходими за отвеждането на питейната вода до наличните тръбопроводи в населените места.
До 2 март е крайния срок, в който всички кандидати могат да подават документите си за участие в общинска Администрация в Петрич. В момента община Петрич разполага с 40 водоизточника, 15 сондажа и 25 водохващания, по данни на водното дружество.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here