Три часа министърът на околната среда и водите Емил Димитров стоя под прозорците на административната сграда на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха наши източници от централата .Те уточниха още, че директорът на ТЕЦ- а инж. Емил Христов е изпратил охраната, които поканили министър в директорския кабинет. Димитров е отказал, като съобщил, че чака главния прокурор Иван Гешев. В последствие лично отишла председателят на Съвета на директорите на ТЕЦ „Бобов дол“ Кристина Лазарова, но министър отново категорично отказал да разговаря с нея. В крайна сметка Димитров отпрашил, без да е разговарял с когото и да било, а главният прокурор Иван Гешев изобщо не дошъл.

„Става нещо страшно, просто не знаем какво да правим и на къде отива всичко. Как е възможно министър да върви с главният прокурор от предприятие на предприятие?! В Дупница дори се разбра , че Димитров е канил директори на предприятия в кабинета на шефът на полицията Борислав Динев., за да разговаря с тях, вместо в дружествата, отстоящи на метри от полицията. Сякаш държавата упражнява натиск, без причина. В момента няма боклук, нямаме достатъчно вода. От синдикатите са изпратили сигнал до Инспекция на труда, че заради липсата на вода няма нормални условия на труд. Работниците не могат да изкъпят, тъй като няма вода. От колата ли направи проверката министър Димитров, знае ли изобщо за какво беше дошъл?“, споделят работеща.

Както съобщихме по- рано, Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров да извърши незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз (ЕС). Проверката обхваща ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“, съобщават от прокуратурата. Днес от МРРБ съобщиха, че са установени нарушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовира. За язовир „Студена“ е констатирано ползване на 650 куб. метра от „Стомана Индъстри“ и 74 куб. метра от „Топлофикация – Перник“, въпреки че в графика за януари на ВиК-Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. метра. На двете предприятия ще бъдат наложени санкции. Не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир „Студена“ за питейно-битово водоснабдяване, съобщиха от МОСВ. За язовир „Дяково“ е констатирано превишение на ползваните водни обеми през януари от „ТЕЦ – Бобов дол“, за което е съставен и връчен акт за административно нарушение. Също така е установено, че на 3 декември 2019 г. „Аква Пауър Груп“ е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ-Дяково въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на вода от фирма „Делектра“ чрез ВЕЦ-Мало село през януари също ще бъде съставен акт. За обезпечаване на водния обем на язовир „Дяково“ БДЗБР провери фирмите „Ай Ви Пи Комършъл“ „Балканфарма-Дупница“ и „Хидрострой-Рилци“, както и за зона „Пиперево“ на гр. Дупница. Бяха пломбирани кранове за преустановяване на техническата възможност за ползване на води за промишлени цели. На „Ай Ви Пи Комършъл“ беше дадено предписание за монтиране на второ измервателно устройство. На ВЕЦ „Джерман“ беше пломбирана савачна врата, за да се осигури, че цялото водно количество се подава към яз. „Дяково“. Установено беше също, че „Автомагистрали -Хемус“ са ползвани водни обеми от яз. „Дяково“ без необходимото за това основание по Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт. При съвместни проверки на БДЗБР и „Напоителни системи“ са установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Две от отклоненията са в село Червен брег, две – в с. Блатино, едно – в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, Община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани от служители на „Напоителни системи” ЕАД и БДЗБР. Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено. Проверките на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. „Дяково“ продължават. След проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) е пломбирана клапа, за да се преустанови техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост. На язовир „Пчелина“ е извършена проверка на МВЕЦ „Пчелина“, като той не е работел. Справка от „ЧЕЗ Разпределение България“ обаче установява, че МВЕЦ „Пчелина“ е работил на 05.10.2019 г. БДЗБР ще наложи санкция.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here