Зам.- кметът Василиса Павлова: Културният календар на община Благоевград с 39 събития с 2 театрални фестивала и 4 музикални

Зам.- кметът Василиса Павлова беше председател на комисията по подбор.

Актуализирана е Наредбата за условията и реда за записване и отписване на деца от общинските детски градини в общината, както и графикът с дейности. В процес на актуализация е и Наредбата за прием на деца в 1 клас в общинските училища, като в момента тече обществено обсъждане на районирането и основните проблеми, създадени от разпределянето на децата. Съгласувани са държавният план-прием в 8 клас и допълнителният план-прием в 9 клас в средните училища. Има вече утвърдена общинска програма на детето за 2020 г. с 38 дейности, обезпечена с бюджет от 100 000 лв. В изпълнение на план-програмата за преминаване на едносменен режим на обучение в училищата децата в V СУ вече учат на 1 смяна след ремонт по проект, като в близките години поетапно на едносменен режим ще преминат още 6 училища. До края на седмицата се очаква преподписването на вътрешните правила за изготвяне на заплатите на работещите в детските градини, в които са заложени подобряване на финансовите параметри за непедагогическия персонал. Проведена е първа среща с фирми от IT сектора за търсене на решение на основните проблеми с недостиг на IT специалисти. В сферата на здравеопазването е създадена комисия за разглеждане на заявления за финансово подпомагане по процедури ин витро. В сферата на спорта вече е ситуирана общинска експертна комисия.

Това заяви зам.- кметът по хуманитарните дейности Василиса Павлова  на пресконференция с кмета Румен Томов и добави:

По въпроса за очакваното настаняване в новите социални жилища в кв. „Освобождение“ зам. кметът Павлова посочи, че вече е определена комисията за картотекиране и прекартотекиране на граждани за отдаване на общински жилища, както и втората за социалните жилища, а приетите промени в наредбата за настаняване дава право на общината настаняването да започне след 24 февруари.

В сферата на културата е утвърден културният календар на община Благоевград с 39 събития в него и включени 2 театрални фестивала и 4 музикални. За развитие на туризма общината е пред подписване на заповед за създаване на Експертен съвет по туризъм към общината и се работи по актуализиране на програма за работата му. Планирани са редица съвместни дейности за културни мероприятия с Факултета по изкуствата при ЮЗУ и първата изява е модното ревю на студенти, съчетано с откриването на изложбата „Вино и любов“. Сменени са ръководителите на Регионалната библиотека на ЦЛТРДБ и на Камерна опера, като договорите им са временни до провеждане на конкурси, отчете свършеното зам. кметът по хуманитарните дейности.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here