Oбщина Гърмен реши да създаде общинско мегапредприятие, което ще стопанисва стотици общински терени на територията на общината, гробищни паркове, археологически паметници, исторически паркове, тракийски светилища и др., и ще се грижи буквално за всичко: от прането в обществената пералня, през асфалтирането на улиците до дератизацията на мазета и шахти, пише „Струма“.

Регистрирането на Общинско предприятие „Никополис 2020“ бе гласувано на последната сесия, но едва ли някой от общинските съветници е успял да изчете цялата му дейност, която е изредена на няколко страници със ситен шрифт.

Негова задача ще е и стопанисването и управляването на античен град Никополис ад Нестум, който е археологически и архитектурен паметник, разпрострян върху 14 км площ, ще се грижи за ландшафтно-исторически парк „Градище“ с праисторическо тракийско светилище в с. Долно Дряново, Туристическия информационен център в с. Огняново и недвижимите имоти за настаняване и спа процедури, които са общинска собственост. Предприятието ще стопанисва още Долни и Горни минерални бани и хотелската част към тях, минералните извори „Долно миро“ и „Горно миро“ и прилежащите им басейни и сгради.

Задача на „Никополис 2020“ са още стопанисване и управление на горите от общинския поземлен фонд, изпълнение на горскостопанските планове, опазване на общинските гори от вредители и хора, залесяване, провеждане на сечи, защита срещу ерозия и порои.

Извън това предприятието ще води регистър на пчелните семейства в общината, ще организира извършването на перални и други услуги на общински, социални, здравни заведения, фирми и граждани, и какво ли още не.

Само приложението, в което са описани общинските имоти, които ще влязат в актива на суперпредприятието, е с няколкостотин позиции.

За цялата тази всеобхватна дейност вносителят на идеята за предприятието – кметът на общината Феим Иса, е предвидил персонал от 55 души.

В администрацията ще бъдат назначени директор, 3-ма строителни работници и 1 домакин. 15 души – касиери, камериери и охрана, ще са заети в баните, на 5-има ще бъде поверена обществената пералня /3-ма перачи и по 1 гладач и 1 пакетировач, като последните нямат право да се разболяват или излизат в отпуск/, ще има и 9 души охрана. Със задачите, свързани с чистотата и поддръжката на парковете и зелените площи, залесяването и др. в цялата община, ще се грижат само 2-ма озеленители, а в чистотата ще работят 2-ма шофьори и 11 хигиенисти. Общинските гори ще се обгрижват от 1 лесничей и 2-ма инспектори, а в туризма, където е разпределена перлата на общината Никополис ад Нестум, ще се трудят 6-има продавачи на билети и охрана, 1 шофьор и 1 служител в информационния център. До момента само в Никополис ад Нестум работеха 4-ма служители.

Задача на „Никополис 2020“ са още стопанисване и управление на горите от общинския поземлен фонд, изпълнение на горскостопанските планове, опазване на общинските гори от вредители и хора, залесяване, провеждане на сечи, защита срещу ерозия и порои.

Извън това предприятието ще води регистър на пчелните семейства в общината, ще организира извършването на перални и други услуги на общински, социални, здравни заведения, фирми и граждани, и какво ли още не.

Само приложението, в което са описани общинските имоти, които ще влязат в актива на суперпредприятието, е с няколкостотин позиции.

За цялата тази всеобхватна дейност вносителят на идеята за предприятието – кметът на общината Феим Иса, е предвидил персонал от 55 души.

В администрацията ще бъдат назначени директор, 3-ма строителни работници и 1 домакин. 15 души – касиери, камериери и охрана, ще са заети в баните, на 5-има ще бъде поверена обществената пералня /3-ма перачи и по 1 гладач и 1 пакетировач, като последните нямат право да се разболяват или излизат в отпуск/, ще има и 9 души охрана. Със задачите, свързани с чистотата и поддръжката на парковете и зелените площи, залесяването и др. в цялата община, ще се грижат само 2-ма озеленители, а в чистотата ще работят 2-ма шофьори и 11 хигиенисти. Общинските гори ще се обгрижват от 1 лесничей и 2-ма инспектори, а в туризма, където е разпределена перлата на общината Никополис ад Нестум, ще се трудят 6-има продавачи на билети и охрана, 1 шофьор и 1 служител в информационния център. До момента само в Никополис ад Нестум работеха 4-ма служители.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here