Длъжностните лица получиха информация как да предоставят ефективни административни услуги

Обучение на избраните кметове и назначените кметски наместници се проведе в сградата на общинската администрация в Радомир днес. Целта на обучението беше оптимизация на работния процес и осигуряване на ефектични административни услуги, посредством запознаването им с техните задължения като длъжностни лица в различни сфери.
Росен Александров, съдия от Районен съд – Радомир, изнесе лекция пред присъстващите за задълженията им като връчители на книжа, съгласно ГПК и НПК.
Мария Стоянчева, главен архитект на Община Радомир, запозна кметовете и наместниците с основните разпоредби на Закона за устройство на територията, като им очерта границите на техните правомощия във връзка с издаването на различни категории административни документи. Тя подчерта необходимостта от предварително информиране на гражданите в селата за това, какви строителни и ремонтни работи се нуждаят от издаване на разрешения за строеж.

 


Даниел Колев, официален ветеринарен лекар на община Радомир, посочи пред кметовете и наместниците конкретните мерки, които трябва да се предприемат за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Длъжностните лица трябва да преброят всички домашни и ловни кучета до края на март. Те имат за задача да насърчават регистрацията и чипирането на кучетата, за да бъде ясно кой е неговият собственик. Д-р Колев обясни още и мерките, които трябва да бъдат сведени до знанието на хората, които отглеждат домашни прасета, за да се предотврати появата на чума по животните.
Експерти от общинската администрация запознаха кметовете и наместниците с техните задължения по гражданската регистрация на населението, в това число издаването на различни удостоверения и други документи. Длъжностните лица получиха и разяснения за съхраняването на горския фонд на територията на съответните населени места от незаконна сеч.

Краси Веселинова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here