Кметът на Рила Георги Кабзималски

Двете обединения „Депо „Рила“ и „Рила Унио“ ДЗЗД се борят да вземат поръчката за рекултивация на депото на Рила за над 3,7 млн. лв. без ДДС.
В обединението „Депо Рила“ участват „Трейс груп холд“ ,начело с Боян Делчев, „Трейс пътно строителство“ с управител Манол Кавръков и „Хидроконсулт проект“, представлявано от Георги Георгиев. И трите фирми са регистрирани в София.
Част от „Рила Унио“ е кюстендилската фирма „Руен Холдинг“, както и столичните фирми „П-Юнайтед“ и „Рент строй техник“. Комисията по избор на изпълнител за поръчката още не е се произнесла кой е победител. Поръчката е за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила.
Поръчката касае изготвянето на работен проект за закриването и рекултивацията на сметището, както и извършване на дейности по техническа и биологична рекултивация, както и упражняване на авторски надзор. На терена на депото ще се извърши почистване от дървесно-храстова растителност и изкоп за опорни диги; Ще се изгради горен изолационен екран. Дейностите включват още затревяване и засаждане на дървесна и храстова растителност.
Проектът се финансира по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Прогнозната стойност на поръчката е 3 739 395 лв. без ДДС.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here