ВиК Перник са препоръчали части от кв. “Върба” в Радомир да минат на воден режим. Препоръката е във връзка с изпратено от община Радомир писмо за намалените водни количества. Копие от същото писмо е изпратено и до Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От него става ясно, че са регистрирани 40% загуби на вода от довеждащия водопровод от помпена станция “Опалово” до резервоар “Ниска зона”. Само за последните 6 месеца на същия водопровод са отстранени 50 аварии, а община Радомир изпитва недостиг на вода.
Както съобщихме, на последната сесия на Общинския съвет в Радомир кметът Пламен Алексиев призна, че вече е налице проблем с водата и ще изпрати писма до институциите в тази връзка. Днес от общината съобщиха, че помпите в помпена станция “Опалово” изключват, тъй като в последните 15 дни се наблюдава тревожна тенденция на намаляване на водата. Чрез помпената станция се снабдява “Ниска зона” на град Радомир, в това число квартал “Върба”, както и селата Борнарево и Николаево. Тази вода се довежда до резервоар “Ниска зона” чрез довеждащ водопровод с диаметър 400 мм и дължина 15 000 л. м.
В писмата се акцентира, че се налага авариен ремонт на довеждащия водопровод от помпена станция “Опалово” до град Радомир, за да се редуцират загубите на вода от този водоизточник, който е с доста намален дебит. Искат се спешни мерки за авариен ремонт на довеждащия водопровод.
От писмото на управителя на “ВиК” ООД – Перник от 04.02.2020 г. община Радомир е информирана и за тежкото състояние на водопроводната мрежа в селата Жедна, Негованци и Касилаг.
Община Радомир разполага с изготвен инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Извор. Изготвени са и проекти за ремонт и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Друган, където загубите в мрежата са над 55%. Налице е и проект за реконструкция на напорен резервоар и довеждащ водопровод за село Жедна и село Негованци. Цялата техническа документация е съгласувана с всички институции и разполага с издадени разрешения за строеж.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here