В приходната част бюджетът на Община Симитли за 2020 година в частта за делегираните от държавата дейности се формира от общата допълваща субсидия като бюджетно взаимоотношение с Централен бюджет. Размерът на средствата е 12 797 233 лева.

С предоставените целеви средства от Републикански Бюджет с решение на Министерски Съвет и спечелените проекти по Европейски програми, приходната част на бюджета за 2020 година възлиза над 30 млн. лева.

Финансовата рамка бе приета от кмета Апостол Апостолов на заседание на Общински съвет с мнозинство от 15 общински съветника.

На редовното заседание присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметове на кметства на селата в общината, директори на детските градини и училищата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here