Експерти на РИОСВ – София проучиха проверка на терен (частна собственост) в гр. Ихтиман. Установено е, че е използвана аварийна ситуация на фирмата, която е смесена за съхранение и е произведена от отпадъците на община Ихтиман, временно е съхранила смяна на битов отпадък върху територията на собствения имот. По време на проверка се използва почистване на имоти, като отпадъците се извеждат от Регионално депо за неопасни отпадъци – Самоков.

В дружеството, стопанизирано имущество и изложено нерегламентирано съхранение на отпадъци, може да се предписват за почистване на терена, недопускане на повторно съхранение и предаване на отпадъците на лицензирана фирма. За констатиране на нарушение със собственици на административнонаказателни операции срещу външни устройства.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here