„Методите за настаняване в приют на кучета не са правили, приют нямаме, пари нямаме, пишете в програмата, господин кмете, тогава какво правим?- пита съветникът Емил Крумов на сесията кмета на Радомир Пламен Алексов.

„Ще ги предлагаме за основаване, ето правя предложение, вземете си едно.“- подкани кметът съветника Емил Крумов, но той овеси нос и не пожела, а кметът го досъсече: „Когато трябва да се чисти града, само хората на ГЕРБ идват да чистят, вас ви няма никъде, в нито една инициатива.“

Общинският съвет в Радомир прие програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на свое заседание днес. С нея се цели намаляване на рисковете от ухапване на граждани и разпространяване на зарази от безстопанствените животни.
Програмата включва масова кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се приемат за осиновяване от граждани, организации и общини. Здравите и неагресивни бездомни животни ще бъдат обезпаразитявани, маркирани и ваксинирани срещу бяс, след което ще бъдат връщани в своята среда.
Друга от предвидените мерки включва упражняването на строг контрол върху търговията и размножаването на бездомните кучета на територията на общината. В програмата са предвидени още и мерки за повишаване на културата на хората, отглеждащи кучета, с цел те да не ги изоставят.
Отглежданите на територията на общината кучета ще се идентифицират и регистрират в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Всички обекти за развъждане на кучета ще се регистрират съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Всички физически и юридически лица – търговци на кучета ще бъдат обект на строг контрол от страна на общината.

Пламен Алексов ще плаща на комисия да дебне за бездомни кучета, приют в Радомир няма, Емил Крумов: от къде пари, няма ги заложени в бюджета?

Публикувахте от 4власт – Информационна агенция в Петък, 31 януари 2020 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here