Иван Гешев е най- коментираната личност в страната.

А и принципното ми мнение е, че когато едно нещо работи и работи добре, няма смисъл да се внасят промени, освен ако няма констатирани някакви недостатъци в работата и се налага промяна, добави прокурор №1 на България

 „Аз нямам съмнения в професионализма на прокурор Даниела Гюрова. Не приемам управленческата визия на втория кандидат Ивайло Василев Иватов. Тя се гради изцяло върху личен елемент, което не е правилния подход за излагане на една концепция за управляване на прокуратурата.“ Това заяви главният прокурор Иван Гешев по адрес на досегашния административен ръководител на РП -Дупница Даниела Гюрова, която спечели доверието на всички членове на Прокурорската колегия на ВСС.  Критичният тон на опонента й Ивайло Василев по отношение на работата на административния ръководител не се хареса на никого от висшите магистрати. „Не може да се гради върху това колко зает е предишния административен ръководител, защото винаги могат да се намерят някакви недостатъци и това не е стратегия за управление на една прокуратура. На всички ни трябва да бъде ясно, че прокуратурата съществува и преди, ще е и след нас.“ – продължи критиката към Ивайло Василев Гешев и добави: „Отделно, второто нещо, което ми направи впечатление е някаква степен пупулиския елемент. За това има 100% натовареност на административния ръководите, което иска Ивайло Василев. Той не е бил административен ръководител но, аз съм бил и знам, колко работа има административният ръководител. И се оказва, че каквото и желание да имаш, трудно е да можеш да прецениш административната работа какво включва, преди да почнеш да си административен ръководител. Включително голяма част от тази административна работа няма съответните количествени показатели, които да са отчетени. Това са безбройни срещи, коордиционни и всякакви други, които няма как да ги обясниш на никой, ако не ги преживееш. Аз съм съгласен с част от забележките по същество на прежде говорившия Ивайло Василев, в посока, че трябва да се подкрепят колегите, когато са подложение на вид атаки, за диалог и т.н., но тези неща съчетани с това, че сегашния административен ръководител на Дупница, под нейно ръководство тази прокуратура има изключително постигнати резултати, ме кара да мисля че тя г- жа Гюрова е по подходящия кандидат за административен ръководите на РП град Дупница. А и принципното ми мнение е, че когато едно нещо работи и работи добре, няма смисъл да се внасят промени, освен ако няма констатирани някакви недостатъци в работата и се налага промяна. Така, че с цялото ми уважение към колегата Иванов, смятам че правилния кандидат за мен, за който и ще гласувам е г- жа Гюрова. Естествено, тя ако ни слуша и предполагам, че ни слуша трябва да обърне внимание на твърденията, на липса на не добра комуникация с контролните органи, включително и недостатъчна медийна активност. Надявам се, че тя ще си направи своите изводи на база днешното изслушване. Аз ще гласувам за г- жа Гюрова.“

ДАМА, която не се представи, член на ВСС добави: Уважаеми колеги, аз също ще подкрепя кандидатурата на прокурор Гюрова, защото считам, че през изминалите 5 години тя като административен ръководител е създала една много добра организация, показала е много добри административни качества, като най- обективния критерий за мен в това отношение разбира се са позитивните тенденциозни данни са подобряване дейноста на РП- Дупница и на работата на прокурорите в тази прокуратура. Считам, че е създала една много добра организация, наистина тази тенденция да се запази, В своята концепция тя показва познаване на проблемите, предлага решения за тяхното преодоляване, има визия за развитие на прокуратурата и считам, че успешно ще се справи с един втори мандат. 

Г-жа Мутафова заяви: Напълно се солидаризирам с едно нещо и до там ще свърша с казаното от г- н Иванов, за влошения микроклимат в РП- Дупница. Мисля, че днес тук всички станахме напълни наясно, на какво и на кого се дължи този влошен микроклимат. И до тук се съгласявам с изложеното от г- н Иванов. Всички видяхме концепцията, която той изложи пред нас и която се градеше единствено и само на обстоятелството, че трябва да се деаранжира заповедта за разпределяне на делата и да се натовари административния ръководител със 100% натовареност от всички дела, което ще реши всички твърдяни от него проблеми в РП- Дупница. За това безапелационно ще подкрепя колегата Гюрова.

 „Естествено, първото нещо, което ще направя, е по максимално бърз начин да възстановя личния и професионален диалог в Районна прокуратура – Дупница. Той е силно накърнен“, посочи Василев. Друг акцент, който той постави е във връзка с взимоотношенията на прокуратурата с разследващите полицаи. Според него трябва да се провеждат ежемесечни срещи с тях, а не на 6 години веднъж или въобще, и освен това тези срещи не трябва да бъдат формални, а реално да извеждат същността на допуснатите грешки. Сред основните проблеми, засегнати в концепцията на Ивайло Василев, е и натовареността на прокурорите, както и кадровата политика в местното държавно обвинение. Според него трябва да бъде елиминирана фиктивната натовареност, която е във връзка с атестацията на прокурорите, а административният ръководител трябва да бъде 100% натоварен, така, както и останалите му колеги. Във връзка с кадровата политика Василев отправи остра критика за това, че прокуратурата са напуснали изключителни професионалисти, които след това са заели ключови позиции в Районния съд. „Фактът, който е много притеснителен за мен е, че за последните три години изключително добре образовани, завършили публична админситрация, с голям професионален опит съдебни служители бяха принудени да напуснат заради допуснати нищожни грешки, включително и във връзка с нашата атестация. Всички те не отидоха на борсата, те отидоха в Районен съд – Дупница и заеха възлови позиции в админситрацията на съда. Това за какво говори?“, обяви прокурор Василев.

„Кои са тези ценни кадри и дали не са с фалшиви дипломи, нека първо да провери и тогава да ги сочи за пример!“- писаха на редакционната поща читатели на 4ВЛАСТ.

Видеозапис на изказванията може да видите ту:

 


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here