Аделина Дюлгерова, Стефан Тачев и Гергана Виделова от МК
Крум Маринов

„Кметът на община Бобошево Крум Маринов саботира работата на Общински съвет.“ Това съобщи председателят Стефан Тачев. „Работата се спъва с всякакви абсурди.  “Зазимено” читалище със секретар съпругата на кмета, за което кметът не е уведомил председателя на Общинския съвет. Все пак председателят, а не градоначалникът насрочва сесията. Кметът вече втори път не осигурява протоколист за сесия, въпреки задължението му според  чл.29а от Закона за местно самоуправление и местна администрация  т.е. нарушава закона. Въпреки това Общинският съвет си свърши работата, проведе сесии,  след консултации с областния управител за уточняване на протокола. Неудовлетворени останаха гражданите, които искаха да зададат въпроси към кмета, понеже той не счете за нужно да присъства, нито пък изпрати представител от общинска администрация. Би трябвало той да присъства, защото е вносител на докладна от особена важност “Одобряване на общата численост на персонала и структурата на общинска администрация”- с която се иска  одобрението на два заместник-кмета.

След 10 години управление на този човек се видя следното – никакви инвестиции в общината, разделяне на хората на наши и ваши. След изборите вече имаше няколко служители, които освободиха постовете си в общината.“, съобщи Тачев.

Той пита спазва ли се  Наредба за определяне на размера и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобошево?

„На провеждания ежегодно мотокрос търговците заплащат  /спонсорират/ различни суми. Как се определя кой колко дава? Според Наредбата за 1 кв.м- първа зона се плаща 3,50лв, за втора зона -2,50 лв, т.е за платени 500лв спонсорство би трябвало да се ползват 143 кв.м/.

Защо приходите от общинските хотел на стадион вместо да се увеличават след скъпия ремонт намаляват с всяка година?“ пита Тачев.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here