ГЕРБ е единствената политическа сила в града, която използва отдадените й помещения единствено и само по предназначение, заявиха на брифинг от общинското ръководство

Краси Веселинова

Партия ГЕРБ е единствената политическа сила в Перник, която използва отдадените и помещения единствено и само по предназначение – за провеждане на партийна дейност. Това заявиха на брифинг на общинското ръководство по повод получено уведомително писмо от община Перник за прекратяване на договорите за наем на партийните помещения. Считаме за недопустимо да се получава такова известие с искане офисът да бъде освободен в рамките на десет календарни дни.
Желанието на нашите членове и симпатизанти е да не бъде променяно местоположението на офиса на политическа партия ГЕРБ , което ползваме за провеждане на събрания, срещи с граждани, които споделят своите оплаквания, мнения, препоръки и за срещи с медиите вече повече от десет години.

 


Законовите разпоредби са ясни – политическите партии, на които са предоставени помещения, заплашат експлоатационни разходи, ако има такива. Предоставените помещения на политическите партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност.
Надяваме се кметът и общинската администрация да вземат предвид необходимостта да запазим нашия офис, казаха от общинското ръководство.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here