Актуалните въпроси, свързани с реформата в управлението на отпадъците, водите и въздуха – едни от най-комплексните и болезнени теми през последните седмици бистриха кметове от Югозапада в Правец, където стартираха поредица от обучения, които НСОРБ организира за новоизбраните кметове и представители на общински съвети. Участие в обученията взеха г-н Йордан Ангелов, кмет на община Костенец, г-н Иван Банчев, председател на Общински съвет-Костенец, представители на 52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, които влизат в Югозападния район за планиране.
Програмата на обучението „Съвременно местно самоуправление в България” включи 5 основни теми, свързани с основните правомощия на местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата в предстоящия мандат, първите задачи, пред които се изправят органите на власт, които са най-близо до гражданите и общите приоритети, които вече 23 години обединяват всичките 265 общини в страната в Националното сдружение на общините в Република България.
Основният принцип в работата на НСОРБ – партньорството е заложен и в модела на обученията. Водещите теми на дискусиите представиха кметове с дългогодишен опит в местната власт: Владимир Москов – седми мандат кмет на община Гоце Делчев и член на УС на НСОРБ, Радослав Ревански – кмет на община Белица за втори мандат, Ивайло Симеонов – втори мандат кмет на община Елин Пелин и член на УС на НСОРБ, Владимир Георгиев – трети мандат кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ, Петър Паунов – четвърти мандат кмет на община Кюстендил и кметът – домакин Румен Гунински, който вече трети мандат е на чело на община Правец.
Участниците в обучението се запознаха със съвременните принципи на местно самоуправление у нас и Европейския съюз и с основните отговорности на общината по общинските секторни и хоризонтални политики и с механизмите за взаимодействие на общината с държавни структури, с гражданите, неправителствения и бизнес сектора.
Общите цели и мисия на общинските съветници и кметове са базата за конструиране на ефективни взаимоотношения, които да бъдат фокусирани върху интересите на местната общност и да бъдат насочени към развитието на потенциала на всяка община. Доайените в НСОРБ представиха основните изисквания и предизвикателства при структурирането на административните процеси, организацията на работа в общината, потенциала и спецификата в управлението на общинските предприятия и търговски дружества.
Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на сдружението представиха основните аспекти на подкрепа, която всяка от общините може да получава и водещите принципи при формиране на единната позиция на българските общини в процеса на подготовка и приемане на важни стратегически документи и законодателни актове.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here