100 000 лв. дават за боклука в 21 села в община Струмяни. От селската община са обявили поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за срок от 12 месеца. Избраният участник ще извършва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, тяхното обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

Емил Илиев

Изпълнение на поръчката касае конкретно с.Микрево, с.Струмяни, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец, с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево.
Общината имаше големи проблеми с отпадъците. През есента на 2018 г. читатели ни изпратиха снимки на преливащите кофи за боклук.
Тогава стана ясно, че фирмата за сметосъбиране на Андон Червенков-„Бетон“ отказала да работи на ишлеме за кмета Емил Илиев. Хората се оплакаха, че ритат боклуците, кучета ги влачат. Червенков обяви, че от 6 години почти нямало плащания. Само до лятото на 2018 г. сметката възлизала на 1 500 000 лв. Самата община беше в тежко финансово положение. Не е ясно кой е осъществявал услугата миналата година, след като поръчката за сметосъбиране, обявена в края на 31 декември 2018 г., е прекратена през април 2019 г. след открити несъответствия.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here