Кметът на Костенец Йрдан Ангелов с летящ стар, спаси 5 блокирани проекта за над 10 млн лв., завари 8 437 033.69 лв. дългове и запор на сметките!

С финансовата подкрепа на правителството на ГЕРБ стартирахме ремонтните дейности на ул. "Зорница"

 

Кметът на община Костенец Йордан Ангелов от ГЕРБ назначих извършването на първична ревизия на финансовото състояние на Общината. Установи се, че Община Костенец има задължения за над 8 437 033.69 лева. Причината за натрупаните задължения се открива в липсата на финансова дисциплина и избрания начин за управление, практикуван от предишното ръководство на Община Костенец. Общината е с наложени множество запори върху банковите сметки, което прави невъзможно приходите, които постъпват по сметките, да се използват в интерес на обществото. Във връзка с констатациите от проверката, са сезирани съответните компетентни органи. Предприети са действия по организиране на мерки за изготвяне на програма за намаляване на просрочените задължения и изготвяне на времеви график за обслужването им. Към днешна дата са проведени преговори с част от кредиторите на Община Костенец, с цел сключване на допълнителни споразумения, обективиращи график за обслужване на задълженията и евентуално намаляване на рестриктивните действия, предприети срещу Общината.

uordan angelov
Йордан Ангелов

„Благодарение на активната роля на правителството на ГЕРБ и подкрепата на Министър Председателя на България г-н Бойко Борисов, Община Костенец бе включена в одобрените допълнителни разходи с постановление на Министерски съвет за реализиране на значими общински проекти. Средствата в размер на 1 200 000 лв. ще бъдат използвани за ремонт и благоустрояване на улици. Благодарим Ви за отпуснатите средства, с които ще продължим работата по преобразяването на града и общината.“- похвали се кметът преди броени часове.
Предприети са действия по приемане на промени в начина на управление на общинското дружество „Костенец Лес 18” ЕООД. След документална проверка се установи, че правата за разпореждане със средствата , постъпващи в дружеството, правата за вземане на решение за ангажирането на дружеството със заеми или кредити и т. н., са предоставени еднолично на управителя. Установи се, че мониторинг на действията на управителя не е упражняван от Общинския съвет. Посочената практика е против интереса на Община Костенец, поради което същата ще бъде преустановена занапред. Компетентните органи са уведомени.

„Натъкнах се на препятствия, касаещи важни за Община Костенец проекти, одобрени за изпълнение по Европейски програми. Проектите бяха спрени, поради наличието на образувани досъдебни и съдебни производства, по които се разследват и извършват проверки за злоупотреби и извършени закононарушения. Под угрозата да изтекат сроковете за изпълнение на проектите и изобщо същите да не се стартират, се наложи да предприема незабавни действия.

С финансовата подкрепа на правителството на ГЕРБ стартирахме ремонтните дейности на ул. „Зорница“

Благодарение на неуморната и професионална работа на моя екип от ПП ГЕРБ, успяхме да възобновим проектите за:
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец”;
„Ремонт и реконструкция на сградата на Община Костенец, с цел подобряване на енергийната й ефективност”;
„Рехабилитация по улица „Зорница” и улица „Самуил”;
„Подобряване материалната база на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” град Костенец.“- каза още в отчета си кметът Йорда Ангелов, който даде пълен отчет за изпълнените предизборни обещания и свършеното до момента от него и екипът му.

Ето какво още каза кметът:

Осъзнавайки отговорността, която поех към гражданите на Костенец и въпреки финансовия крах, в който намерих Общината, заедно с екипа ми от ПП ГЕРБ продължихме да следваме програмата ми за управление и развитие на Община Костенец. Разработихме множество проекти, касаещи подобряването на инфраструктурата в региона, материалната база на детските градини, изграждането на нови спортни площадки и др. Проведохме множество срещи с членове на компетентните органи, на които срещи основната задача на екипа ми бе да презентира и мотивира проектите, така че да ни бъдат отпуснати средства за реализирането им. Получихме поздравления за професионализма и желанието, с което работим. Проектите са за няколко милиона лева, които ще бъдат вложени в развитието на Община Костенец. Очакваме положителен отговор, за което ще Ви уведомя допълнително.


По моя покана в Костенец гостуваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на туризма Николина Ангелкова. След ползотворната среща, още на следващия ден, Община Костенец бе включена в разпределението на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2019г. Отпуснати са ни 11 275 лева по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”;

Община Костенец е победител в конкурса ЕДЕН дестинации по проекта на ЕК „Здравен и балнео туризъм”. Това ни дава възможност да бъдем включени в ЕДЕН платформата на България и да сме част от следващите комуникационни кампании за промотиране на българския туризъм. ЕДЕН е акроним на European Destinations of Excellence („Най-добри европейски дестинации”);


Изпълних и друго свое обещание, а именно – да бъдат поощрявани талантливите деца на Община Костенец. На 23 декември 2019 година ученици от общинските училища получиха стимули за високи постижения в областта на образованието и спорта. Общинските съветници от ПП ГЕРБ, както и членове от ПП ГЕРБ – Костенец взеха единодушно решение да участват в създаването на фонд, който ще служи за стимулирането и развитието на талантливите деца на Общината. Както не един път сме заявявали, децата са най-важни и всички ние сме отговорни за тяхното образование и възпитание.;


Поставихме основите на създаването на единно гражданско общество. В инициативата ни „Дари надежда да Коледа” се включиха множество граждани на Община Костенец. Събра се сума в размер на 1 875 лева. Проявената човечност от жителите на Общината зарадва около 80 възрастни хора, на които бе показано, че доброто съществува и е част от общността в Костенец.

Всичко дотук нямаше да бъде възможно, ако не беше помощта на екипа от ПП ГЕРБ, които са неотлъчно зад мен и ми помагат в осъществяването на идеите ми и работят по проектите за развитието на Община Костенец.
Благодаря и на Общинските съветници, които проявяват активност и инициативност в изпълнение на общата ни цел – Да превърнем Костенец в един по-добър град за живеене.
Благодаря на служителите на Общинска администрация, които проявиха интерес към идеите ми за промяна и с готовност започнаха да работят в тази насока.
Благодаря и на представителите на местния бизнес, които също заявиха готовността си да „подадат ръка” на Общината.
Скъпи Съграждани и Приятели, смятам, че свършената работа не е никак малко, въпреки краткото време, през което Вашият избор се спря на мен. През новата година ще продължа усилено да работя за развитието на Костенец.
Бъдете здрави!

ЙОРДАН АНГЕЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here