За 27.01.2020 г. от 10.00 ч. състав на Окръжен съд – Благоевград насрочи разпоредително заседание по наказателно общ характер дело № 489/2019г.
То беше образувано по внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура – Благоевград срещу А.Б.Д. и А.Д.М. – единият като извършител, а другият като подбудител и помагач за представяне на неверни сведения пред Държавен фонд „Земеделие“ , за периода от 13.05.2013 г. до 14.10.2015 г., с цел получаване на средства от фондове принадлежащи на ЕС – „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“ за изграждане на къща за гости, престъпление по чл.248а, ал.3 във връзка с ал.2. от НК.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here