Изнесена приемна на ОИЦ в община Долна баня

На 27 ноември – сряда, от 11:00 до 14:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна във фоайето община Долна баня.

По време на тричасовата приемна експертите Анна Генчева – управител на ОИЦ – София и Блага Янкова – експерт „Комуникация и информация“ бяха на разположение на служители от общинската администрация и на гражданите от рилския град и отговаряха на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за грантово финансиране по актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и по-интересни процедури за кандидатстване в одобрените Индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът запозна накратко посетители на приемната и с обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Надграждането на системата ИСУН 2020 има за цел прозрачност и информираност на широката общественост, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.

Експертите споделиха по време на изнесената приемна, че ОИЦ – София в момента работи по проекта „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София – град и София – област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021 година“. Бенефициент е Столична община, а общата стойност на проекта е в размер на 599 961, 60 лева. Продължителността му е до 31 декември 2021 година.

На всички посетили изнесената приемна експертите раздадоха информационни и рекламни материали. В рамките на есенната кампания екипът на Областен информационен център София-град и София-област  ще проведе изнесени приемни във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област.

Любомир Кузев
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here