Два месеца след заявеното намерение на ТЕЦ „Република“ да гори биомаса искането все още чака одобрение в РИОСВ Перник. Документът последно е допълнен миналата седмица и е в процес на процедура по преценяване от експертите на РИОСВ.
Припомняме, че в края на лятото централата беше запечатана за кратко, след като се установи, че гори биомаса. На място беше извършена проверка от експерти на Министерство на околната среда и водите съвместно с жандармерия след сигнал до ДАНС, касаещ екологичната сигурност заради изгарянето на отпадъци. Проверката беше разпоредена от главния прокурор и обхвана всички централи в страната. Оказа се, че централата в Перник е горяла нерегламентирано биомаса, имало е входирано намерение за това, но не и разрешение. Междувременно перничани останаха без топла вода.
Инвестиционното намерение е за добавяне на допълнително гориво биомаса при работа на горивната инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Целта е заместване на част от основното гориво (въглища) с биогориво- биомаса. Според плана 70% от горивото, влизащо в пещите, трябва да бъде биогориво. Това трябва да спомогне за намалят емитираните парникови газове и емисиите на въглероден диоксид от горивните процеси в ТЕЦ „Република“, което да подобри качеството на околната среда в района на Перник, пише в инвестиционното намерение, подлежащо на одобрение.
Според документа плановете са да се горят отпадъци от растителни тъкани, от горското стопанство, материали, негодни за консумация и преработка, отпадъци от корк и дървени кори, трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, отпадъчни кори и дървесина.
От дружеството съобщават, че разполагат с необходимия технически и финансов ресурс, както и подходяща площ за съхранение на биогоривото, което ще бъда разположено на складовото стопанство на площадката на ТЕЦ „Република“.
Става ясно, че при нужда горивните суровини ще бъдат раздробявани, а самото грене ще се осъществява в съществуващата горивна инсталация за производството на електрическа и топлинна енергия.
Капацитетът за денонощие на пещта е до 2100 т, целта е 30% от тях да са въглища, 70 биомаса, пише още в документа.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here