Костадин Николов

Съветниците на Сапарева баня утре поднасят на тепсия топ имот до банята на шивашка фирма, която е заявила инвеститорски интерес. „Фирмата според мен е поставена, зад нея се крие бизнесмен, прочут с интересите си в Сапарева баня. Утре ще се даде право на строеж и обектът с площ 250 кв.м. отива на търг, въпреки възраженията, който имахме.“ – заяви съветникът Костадин Николов и добави: “ Има хора, които се интересуват само от случващото се в личното им пространство, но има и такива които се интересуват и от това, което се случва в обществения живот на Община Сапарева баня. В качеството си на общински съветник се чувствам длъжен да информирам всички (заинтересовани или не) за следните предложения на кмета на общината.
На 07.09.2017г., 10,15ч. предстои сесия на Общински съвет Сапарева баня, на която ще бъдат разгледани предложения на кмета, относно терените на поликлиниката и градския стадион в гр.Сапарева баня. Предложенията касаят разделяне на въпросните имоти чрез изменение на подробен устройствен план/ПУП/.
Първото предложение на кмета е част от терена на поликлиниката да се отдели и обособи в нов имот с площ 250кв.м. непосредствено до или на входа от към главната улица /от графичната част на предложението не може да се прецени/. Намеренията на общинското ръководство относно въпросните 250 кв.м., представляващи топ атрактивно място, остават забулени в тайна. На въпросите на общинските съветници относно целта и предназначението на новообособения терен, кмета не даде адекватен и еднозначен отговор. Напомням, че преди половин година от кмета бе направено идентично предложение за въпросния имот /в последствие оттеглено/, като мотива на общинското ръководство тогава бе свързан с „належаща нужда от изграждане на център за продажба на автобусни билети”. Оставям темата без коментар, нека всеки си направи извод за себе си.
По отношение на стадиона предложението за изменение на ПУП предвижда разделяне на имота на три отделни новообразувани самостоятелни имота. Първият новообразуван имот представлява самото футболно игрище, а останалите два са в пространството затворено между пътя за гр.Дуница и желязната ограда на терена /двата общо с площ около шест декара/. Забележете, сградата представляваща трибуна с козирка и съблекални попада в единия от имотите, който ще бъде отделен от футболния терен. На практика вече няма да имаме градски стадион, а игрище. На поставените въпроси общинското ръководството отговори, че предвижда промяна в статута на собственост на два от трите новообразувани имота от публична общинска на частна такава, като по реда на публично-частното партньорство ще се търсят инвеститори, които да изградят нова и подобрят съществуващата спортна база.
Безспорно спортната база има нужда от подобрение, но си позволявам да изразя становище от името на общинските съветници от опозицията, че по този ред базата едва ли ще бъде подобрена и доизградена нова. Най-вероятно във въпросните новообразувани имоти с площ 6 дка. ще изникнат туристически обекти с неясен статут и собственост, а още по неясно срещу каква стойност. Считаме, че начина за подобрение на спортната база на стадиона е по реда на Закона за концесиите, където не се налага промяна в статута на собствеността на обектите и тя си остава публична общинска.
Не съм сигурен, че фейсбук е трибуната от която трябва да се коментират подобни теми, но предвид обстоятелството, че местните медии покровителстват управляващите, опасявам се, че не биха отразили подобна позиция.“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here