Лидерът на „Атака” в община Бобов дол Стоичко Стоянов покани кмета Елза Величкова в Големо село за срещата, организирана от „Грийнпийс“ срещу горенето на боклуци от ТЕЦ „Бобов дол”. Събитието е насрочено за 17 септември от 18 часа.
Стоянов уведоми, че представители на „Грийнпийс” са подали жалба в съда, с която искат да оспорят разрешителното на ТЕЦ „Бобов дол” за тази дейност. По силата на документа централата може да гори отпадъци безсрочно. Срокът за обжалване на разрешителното е скъсен, а изпълнението е предварително, алармираха от „Грийнпийс”. От екоорганизацията организират срещи с хората от региона. Миналата седмица среща имаше в Дупница. На нея граждани са изявили готовност да се присъединят към жалбата на „Грийнпийс”.
Елза Величкова заяви, че е готова да подкрепи исканията на хората от общината. Тя е натоварена със задачата да внесе протестанта декларация, която беше приета от Общинския съвет в миньорския град на последното заседание на съветниците.
Кметът на община Бобов дол Елза Величкова настоява пред МОСВ да се монтира информационно табло на сградата на общината. „Ще изискам от МОСВ – Изпълнителна агенция по околната среда, извършване на екологична оценка за въздействие на околната среда. Задължена съм с решение на общинския съвет. Всички съветници гласуваха декларация на местно население, която прочете Валери Радлев.”, заяви на сесията Величкова.
„Имената на хората са в БСП, те се страхуват да се афишират, но протестират срещу изгарянето на боклуци, внос от чужбина в ТЕЦ-а.“ – обясни още кметицата.
„Ние като граждани на община Бобов дол имаме право да знаем колко и какви отпадъци гори ТЕЦ Бобов дол. Такова е решението и на Административен съд – София град от 20.07.2019 г., постановено по жалбата на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“, след като МОСВ отказа да предостави информация за експериментално горене на RDF и биомаса в ТЕЦ – Бобов дол, защитавайки тезата, че исканата информация от движението съдържа „производствената и търговска тайна“. Според магистратите исканата информация засяга компоненти на околната среда, тъй като с писмо на МОСВ е разрешена промяна на използваното гориво, което може да има сериозни екологични последици. През август 2018г. МОСВ разрешава „пробно“ изгаряне на отпадъци в централата за период от шест месеца. В ТЕЦ – Бобов дол масово се заместват въглища и с RDFотпадъци и биомаса следствие на ликвидацията на Мини „Бобов дол“ . Цените на въглищата стават по-скъпо гориво от отпадъците. Тази година през периода март-април,издаденото разрешително за „пробно изгаряне“ е подновено с постоянно разрешително. Днес големият въпрос е колко и какви боклуци влизат в пещите и какви газове излизат от комините на централата? Необходимо е да се изясни какви емисии се отделят при изгарянето на отпадъците? Какво е наличието на различните замърсители, прах серни и азотни оксиди, въглероден оксид,тежки метали,общоорганичен въглерод, хлоро- и флуоро водороди, диоксини и фурани? Как всичко това се отразява на атмосферния въздух и здравето на населението? Има сигнали на жители на селата Големо село, Мало село, Мламолово, Долистово за наличие на смрад и тежки миризми през деня и особено вечерно време .Това ли заслужава нашето население? На такива условия на живот и геноцид ли ще ги подложим? На 25.07.2019г. Европейската комисия взе решение да предяви иск срещу България и Испания пред съда на Европейския съюз заради лошото качество на въздуха. В България не се спазват , стойностите на сериен диоксид.Това е вторият предявен иск на ЕК, а по първия иск Европейския съд осъди България на 05.04.2017 г., затова че не е спазила пределно допустимите норми за прахови частици. Въглищните централи са със стари инсталации, които не са конструирани за изгаряне на отпадъци. Съществува опасност, когато се изгарят тези отпадъци, да излизат различни замърсители, защото са необходими други филтри. Когато се горят смесени отпадъци, в тях може да попаднат замърсители с най-различно съдържание,включително пластмаса, която съдържа хлор и така в атмосферата може да излизат диоксиди и фурани, така наречените „устойчиви органични замърсители“, които са много опасни за здравето на населението. Устойчивите замърсители се натрупват в околната среда, в атмосферния въздух, в почвите, водите и в крайна сметка в нашата храна. Госпожо кмет, съгласно мнението на софийските магистрати,че с издаденото разрешително от Изпълнителната агенция по околната среда се променя използването производственото гориво/въглища/и допълва с RDF отпадъци и биомаса, което има сериозни екологични последици, считаме, че крайно належащо е да се направи екологична оценка за въздействие върху околната среда.След като Община Бобов дол като заинтересована страна не е запозната с Комплексното разрешително за промяна на горивото, може да предложим за наличието на различни замърсители.Затова предлагаме, за да се защити населението от селата Голямо село, Мламолово, Долистово, Бабинска река и включително гр. Бобов дол, съгласно изискванията на МОСВ и Наредбата за прахта, Закона за чистотата на атмосферния въздух, да се изгради стационарен мониторинг на комина на ТЕЦ Бобов дол и да се монтира информационно табло на сградата на Общинска администрация – Бобов дол. Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да изпрати писмо до Института за строителни материали и технологии – София с искане за възлагане на обследване за пукнатини на жилищни сгради, общински и производствени помещения, строителни терени. Да бъде изискано от МОСВ – Изпълнителна агенция по околната среда, извършване на екологична оценка за въздействие на околната среда.“, пише в декларацията на хората.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here