Директорът на ТЕЦ- а Емил Христов

С искане за издаване на изпълнителен иск за над 608 000 лв. за юридически услуги столични адвокати атакуваха ТЕЦ „Бобов дол” за втори път в рамките на две седмици. От централата обаче ловко избегнаха удара, след като се оказа, че документите по делото не са им връчени по надлежния ред. Заради това съдия Евгения Стамова от Кюстендилски окръжен съд отхвърли молбата на столичното дружество. Искането срещу ТЕЦ „Бобов дол” отново е от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и КО, на които в началото на юли съдия Галина Мухтийска уважи молба за издаване на изпълнителен лист, но на стойност над 950 000 лв.
Този път претенциите на юристите са за плащания по споразумение за предоставяне на правни услуги от април 2016 г. в размер на 600 000 лева с включен ДДС, плюс лихви за забава и разноски по делото, с което сумата прехвърля 608 000 лв. Искането отново е на база влязло в сила арбитражно решение, постановено на 24.06.2019г. по вътрешно арбитражно дело по описа на Арбитражния съд при БСК.
ТЕЦ „Бобов дол” обаче блокира искането, като претендира, че решението на съда не им е връчено по надлежния ред. Съдът приема, че не е предоставено доказателство, че арбитражното решение е връчено на длъжника по изпълнението.
Представени са товарителница с бар код от куриерска фирма, има посочено фамилно име на лице и подпис, но липсва отбелязване същото да е упълномощено да получава пощенски пратки, респективно да е била извършвана такава преценка, пише в решението на съда в Кюстендил. Поради това съдия Евгения Стамова отхвърля като неоснователна подадената молба за издаване на изпълнителен лист.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here