Владимир Георгиев

За пореден път с докладна записка кметът на Самоков Владимир Георгиев иска разрешение от съветниците за ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Той посочва, че парите са за закупуване на транспортно – подемна техника и стартиране изграждането на газови кладенци от община Самоков, с цел по-голяма ефективност на системата за управление на отпадъци на територията на общината.

В четвъртък Общински съвет – Самоков ще умува дали да даде съгласие кметът на община Самоков да предприеме действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  на обща стойност до 48 000 лв.с ДДС.

Парите са за закупуване на ремарке – еднораменен  контейнеровоз, оборудвано със система МУЛТИЛИФТ за превозване и разтоварване на контейнери с обем до 20 куб. м. и товаропоносимост до 15 тона на стойност до 36 000 лв.(тридесет хиляди лева) с ДДС, изграждане на 4 (четири) броя газови кладенци в Клетка 1 на Регионалното депо на стойност до 12 000 лв. (десет хиляди лева) с  ДДС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here