Георги Зарев

Три транспортни фирми от Кюстендил, Дупница и Бобов дол, а именно „ВОЛАН БО“ ООД, управителя Бисер Владимиров, ЕТ „В. Кюркчийски – Валдани – Д. Гогова, с управителя Валентин Кюкчийски и ЕТ „Румяна Николова – Даци – Р“ с управителя Румяна Николоваи подадоха сигнал за принуда до прокуратурата срещу служители на общинската фирма в Дупница „Дупницатранс“ ЕООД , стопанисваща дупнишката автогара. Служители на фирмата заставяли шофьорите да плащат по 2 лв за курс без равнопоставеност пред фирмите, имало привилигировани, а автогарата не отговаряла на условията за категоризация.

„Така ни обрича на фалит. При 20 курса с празните ни автобуси, няма пътници, имаме по 4-5 човека по тези линии, особено за Сапарева баня, Бобов дол и селата. Това е просто геноцид! Що не взимат пари от ресторантьорите на прак „Рила“, те не са внесли една стотинка от години, а ако са дали нещо, то не се знае, защото са жълти стотинки. Стига вече с този двоен аршин.“ – нервират се шофьорите.

„Фирмите, които представляваме се явяват страни по договори с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници  по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания“ и по смисъла на & 1, т. 5 от ДР на Закона за автомобилните превози имаме качеството на превозвачи. И трите фирми имаме курсове, които преминават през Автогара Дупница. След многократни опити от страна на „Дупницатранс“ ЕООД да ни принуди в разрез със закона и с константната съдебна практика да сключим неизгодни договори за автогарово обслужване с „Автогара Дупница“, на 16.07.2019 година, към 9.30 часа от страна на управителя на „Дупницатранс“ ЕООД Георги Зарев бяха предприети действия за недопускането в района на „Автогара Дупница“ на автобуси, които не са заплатили на място и веднага дължимите суми за ползването на автогарови услуги. Освен автобуси на фирмите – жалбоподатели не бяха допуснати и автобуси на други фирми. Наложи се пътниците да бъдат свалени на пътното платно, като по този начин бяха застрашени техните живот и здраве. В нарушение на духа и буквата на Закона за автомобилните превози и на Наредба № 33/1999 г. пътниците бяха свалени на пътното платно, направо сред движението на МПС в района на автогарата. Веднага след като не бяхме допуснати се обадихме на тел. 112, на ДАИ гр. Кюстендил и в РУП Дупница.“ – поясни превозвачът от Кюстендил Бисер Владимиров.

„За съжаление опитите ни да сезираме компетентните органи останаха глас в пустиня. Не се появиха нито служители на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Кюстендил, на които е вменено да следят за спазване на Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/1999г., нито служители на МВР, като по телефона ни заявиха, че това не е техен проблем!? Бяха проведени многократни разговори с началника на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Кюстендил – господин Румен Точев, който не предприе никакви мерки по урегулиране на проблема. Същият заяви, че следва да състави актове на нас, че сме спрели извън автогарата, а не на Георги Зарев, който в разрез със закона и съдебната практика ни попречи да влезем в района на автогарата. Съдебната практика е категорична, че дори и да няма сключени договори за автогарови услуги съществува облигационно правоотношение между превозвачите и собственика/наемателя на автогарата и споровете и дължимите плащания се уреждат по исков ред по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Никъде нито в Закона за автомобилните превози, нито в Наредба № 33 е посочено, че заплащането на автогаровите услуги е обвързано с недопускане на превозвач в района на автогарата. Точно обратното. Собственикът/наемателят на автогарата не може по никой начин да обвързва заплащаната такса с възможността за позване на автогарата. Общественият превоз на пътници е обществена услуга с висока социална значимост и опита за рестрикции по отношение на превозвачите не следва да се толерира. Още повече със своите незаконосъобразни действия господин Зарев освен че изложи на опастност живота и здравето на пътниците, но и ни принуди да извършим адмнинистративни нарушения на разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 52, ал. 1 от Наредба № 33 във връзка с чл. 102, ал. 5 от Закона за автомобилните превози. След проведения разговор с господин Точев той заяви, че не може да приложи разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, защото тя се отнасяла при случай, че е заплатена таксата и не сме допуснати в чертите на автогарата!? Това твърдение е пълен нонсенс и няма нищо общо с константната съдебна практика.“- пишат превозвачите до прокуратурата.

 Превозвачите твърдят, че освен посоченото „Автогара – Дупница“ не отговаря на императивните изисквания за определяне на категория за автогара, стриктно изброени в Раздел IV, Автогари и автоспирки на Наредба № 33/1999 г.! и в Приложение № 8 а от наредбата за изискванията за определяне на категорията за автогара. Категоризирането е извършено формално и в нарушение на закона. Автогара Дупница би следвало да има статут на автоспирка и не би следвало да се събира никаква такса за нейното ползване. Те настояваме да получиат отговори, Компетентните органи да извършат пълна и всестранна проверка по повод производството по придобиване на категоризация от страна на Автогара Дупница досежно спазване на Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 г. и другите нормативни актове, касаещи този въпрос. Проверката да бъде извършена и с присъствието на представител на браншовата организация на превозвачите. Да бъде установено законосъобразни ли са били действията на Георги Зарев, управител на „Дупницатранс“ ЕООД при недопускане на превозвачите в района на автогарата? Застрашени ли са били живота и здравето на пътниците, които са били свалени на пътното платно, извън района на автогарата? Спазени ли са всички разпоредби от Зарев, разписани в закона за автомобилните превози и в Наредба № 33/1999 г.? От служителите на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Кюстендил колко акта за установяване на административно нарушение са съставени на управителя Георги Зарев по смисъла на чл. 102, ал. 1 от Закона за автомобилните превози? Налице ли е инкриминирано деяние при забраната от страна на Зарев на превозвачите да ползват Автогара Дупница, като и дали има наличие на други съставомерни деяния по смисъла на НК при издаване на категоризацията на Автогара Дупница? Има ли норма в нормативната уредба, която да обвързва позлването на автогарата с незабавното заплащане на такса за това? Задължително ли е за превозвачите да сключат със собственика/наемателя на Автогара Дупница договор за предоставяне на автогарови услуги и това условие обвързано ли е с допускането на тези превозвачи в района на автогарата?

Прилагаме два проекта на договор за автогарова услуга и ценораспис към тях; За изясняване на посочените по – горе въпроси сме готови да предоставим и други писмени доказателсва.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here