Проверката е извършен в отговор на сигнала на групата съветници от РЗС начело с Яне Янев.

Никакви нарушения, свързани с изсичане на държавен горски фонд и неправомерно използване на държавни терени, не бяха констатирани при съвместна проверка на Изпълнителна агенция по горите и на Югозападното държавно предприятие към Министерството на земеделието, храните и горите, съобщиха от местната администрация и ЮЗДП- Благоевград.
От община Сандански обявиха, че са изискали информация от проверката и вече разполагат с официалното становище на институциите. Проверката е по сигнал, входиран от общинския съветник и лидер на опозиционната партия на местно ниво „РЗС“Яне Янев.

Сигналът, внесен от РЗС до министъра на земеделието и храните.

7-членна комисия, включваща представители на няколко институции, са посетили на място три терена, описани в сигнала, входиран в Министерството на земеделието, храните и горите. Противно на изнесените в публичното пространство факти на никой от тях не са констатирани несъответствия. При единия терен е установено, че това е имот, който е изключителна държавна собственост и в който не се извършват никакви строителни действия, противно на твърденията в сигнала. Случайно или умишлено при публични отразявания на темата е насочвано вниманието към съседен имот, който е частен и който има всички изискуеми документи за извършване на строителни действия, които текат в момента. Същото е потвърдено и при проверка на място. Никакви нарушения не са констатирани и в цитирани имоти в местността „Чинар куши“, собственост на юридическо лице, съобщават от община Сандански.
От общината уточняват, че посоченият имот не попада в границите на парка. Нещо повече, той дори няма обща граница с парковата площ. Имотът е частен и разполага с всички документи, а разрешение за строителни дейности за него е издадено през 2014 г. – по време на управление на предходния градоначалник.

Разрешението за строителство е издадено от кмета Андон Тотев. на бизнесменът Антон Червенков.

След встъпването си в длъжност, Кирил Котев издаде през 2016 г. заповед за пълна забрана за строителство в парка на град Сандански. Тя бе защитавана на няколко съдебни инстанции от Община Сандански и в края на месец април 2018 г. бе окончателно потвърдена. Всички цитирани сигнали фактически касаят действия преди 2015 г. Най-вероятната причина, че в тях се замесва името на сегашния кмет на Община Сандански е поради фактът, че предстоят местни избори, обявиха още от община Сандански.
„Няма строителство в държавни горски територии в района на „ДГС Сандански.”,съобщиха и от ЮЗДП – Благоевград. За съседния частен имот, където се извършват дейностите, има издадена заповед на министъра на земеделието и храните от 2012 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, за жилищна зона с нискоетажно застрояване. За имота има издадено разрешение за строеж на физическо лице, което го е придобило с нотариален акт за покупко-продажба.
Проверката констатирала още, че със заповед от 2009 г. на Държавна агенция по горите е променено предназначението на друг поземлен имот в землището на гр. Сандански за жилищно строителство. Имотът е собственост на юридическо лице, което го е придобило с нотариален акт. След проверката на терен се установило, че в него е построена сграда. Този имот и съседният /дворно място- частна горска територия/, които са собственост на същото юридическо лице, са оградени с мрежа с бетонна основа. Останалите визирани имоти в сигнала също са придобити чрез извършени замени, съгласно друга заповед на ДАГ от 2009 г., уточняват от ЮЗДП.
Потърсен за коментар, бизнесменът Андон Червенков обяви: „Имаме разрешение за строеж, кметът беше на място, показани са разрешителните, обектът не е в горски фонд, не е дърводобивница. В момента просто се говори по инерция, хвърлят се някакви неща в пространството, в които няма нищо вярно. На място се прави вертикалната планировка на обекта, идеята е да има жилищно строителство. За сега правим само вертикалната планировка за инфраструктура като канализация, водопровод…, след което нещата ще се развиват. Нямаме още проект. Имотът е частна собственост. По- нагоре се строят още много сгради. Градът трябва да умира ли, какво, да не се развива, да не се строи, да не се прави нищо? В момента излиза така, че всеки, които прави нещо, е престъпник.
В разрешението за строеж в общината има ПУП, има всичко необходимо. Става въпрос за преотредени терени, до нас има още един преотреден терен. Това са частни имоти. Мястото даже не е в парка.”, коментира Червенков.
В сигнала си Яне Янев твърди, че мястото е държавен горски фонд, което обаче проверките опровергават.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here