Бялата пяна от реката изчезна, но сега водата лилавее.

Странен мътен цвят с лилави отенъци доби река Струма в Перник, след като в сряда се окъпа в бяла пяна. След взетите проби заради пяната обаче от РИОСВ Перник съобщиха, че показателите на водата са в норма. РИОСВ, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, община Перник, ВиК ООД – гр. Перник и Регионалната лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда – София извършиха проверка, след като беше подаден сигнал за бялата пяна в реката край моста на кв. „Мошино” в Перник.

Така изглеждаше реката в сряда.

„Измерените показатели на място – рН, ел. проводимост, разтворен кислород и температура не показват превишение на нормите за категорията на водното тяло в обследвания участък от реката съгласно Наредба №4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Информация за резултатите от пълния анализ на водните проби ще бъде поместена на интернет страницата на инспекцията.”, съобщиха от РИОСВ.
Извършени са и проверки на предприятия в района, за да се установи от каква е причината за пяната в реката. Експерти на РИОСВ – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проверили осем индустриални обекти. Установена е фирма с дейност производство на козметика, която не е представила договор с ВиК-оператор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. На фирмата са дадени предписания, ВиК ООД – Перник ще предостави информация и схеми за отвеждането и пречистването на отпадъчните води, формирани от дейността на дружеството.

След като е бил засипан със сигнали заради състоянието на реката, депутатът от БСП Перник Станислав Владимиров съобщи, че е отправил запитване по въпроса до екоминистъра Нено Димов.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here