Минка Капитанова

С близо 1 милион лева европейски средства ремонтират улиците  в 6 села на община Гърмен. Това се случва по силата на договор, подписан между Общинската администрация и Държавен фонд „Земеделие“. Той е част от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година“.

Проектът включва строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и на съоръженията към тях. Ще бъдат извършени ремонти на по два обекта в селата Гърмен, Дебрен, Долно Дряново и Дъбница. 3 пътни отсечки ще бъдат рехабилитирани в курортното село Огняново, а 6 такива ще бъдат ремонтирани в най-голямото село на общината – Рибново.

Стойността на проекта е 1 172 000 лева, от които европейското финансиране е в размер на 996 207 лева, а останалите средства са от националния бюджет.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here