Губернаторът на Перник И. Соколова събра на среща ръководството на ЧЕЗ и местната власт, дружеството инвестирало над 2 млн. лв. в областта

0
2

Губернаторът на област Перник Ирена Соколова събра ръководството на ЧЕЗ в България и представители на местните власти в област Перник за обсъждане на темите от общ интерес свързани с енергийното обезпечаване на региона.

От страна на енергийната компания присъстваха Карел Крал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България, Петър Холаковски – изпълнителен директор на «ЧЕЗ Разпределение» АД, Виктор Станчев – главен оперативен директор на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, Петър Нецов – Регионален мениджър за област Перник.

«Радвам се, че ЧЕЗ е продължител на тези регулярни срещи вече четвърта година с представители на местните власти в Западна България. Дружеството доказва, че държи на проактивната, многостранна комуникация и координираност. Инвестициите в мрежата, но и в различни образователни и социални проекти, са доказателство за целенасочените и отговорни действия на компанията.”, каза Соколова в началото на срещата.

Специален акцент в разговорите беше поставен на автоматизацията на мрежата. През изминалата година в община Перник, по пилотен проект на ЧЕЗ, бяха монтирани близо 63 000 електромера, като за тяхното внедряване, в реконструкция на мрежата бяха вложени 7 млн. лв. Още 650 хил. лв. бяха инвестирани в присъединяването на нови клиенти. Тази година в областта дружеството предстои да реализира проект за автоматизация на мрежата средно напрежение чрез монтиране на дистанционно управляеми елементи, които позволяват по-бърза реакция в случай на необходимост.

До края на годината ще бъдат вложени общо 2.31 млн. лв. в електроразпределителната мрежа. Ще бъдат изградени нови трафопостове в Рударци и Драгичево, както и ще се реконструира елетропровод 20 киловолта, който захранва село Рударци и Делта Хил, като в района ще се изгради и нов такъв. Рехабилитация на електропроводи предстои още в общините Земен, Трън, Перник и Радомир. В реконструкцията на мрежите ниско напрежение в областта ще бъдат вложени 700 хил. лв.

Ирена Соколова се запозна с реализираните инвестиции в област Перник през 2018 г. и планираните дейности за 2019, които «ЧЕЗ Разпределение България» АД ще осъществи.

Регионалният мениджър за област Перник Петър Нецов изнесе актуални данни за водената програма от дружеството на местно ниво. За изминалата 2018 г. инвестицията направена от «ЧЕЗ Разпределение България» АД в област Перник възлиза на 2 248 632 лв. Средствата са изразходвани в изграждане на съоръжения средно напрежение, изнасяне на ел. табла на имотна граница и реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение, нови присъединявания. По-големите инвестиционни дейности, планирани да се осъществят през тази година, са свързани с изграждане на съоръжения за средно напрежение – инвестиция на стойност 374 562 лв., като с нейното реализиране ще се постигне повишаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия на клиентите в с. Рударци, с. Драгичево, Делта Хил, гр. Земен, с. Калище, населени место от община Радомир, община Трън. Ще бъде извършена и реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение на стойност 614 073 лв. Сумата е разпределена в ремонти на мрежата и изнасяне на табла. Със стойност от 84 320 лв. ще бъдат реконструирани кабелни мрежи ниско напрежение в населени места от общините Перник и Трън.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here