Самоковската Бекастрой и шуменската „Титан БКС“ в надпревара за сметосъбирането и снегопочистването в Самоков за 9 172 099 лв.

0
1

Самоковската фирма Бекастрой ЕАД и шуменската „Титан БКС“ в надпревара за сметосъбирането и зимното почистване в Самоков. Общината обяви поръчка за 9 172 099,20 лв. без ДДС за 5 години, но ценовите оферти pdiehd станаха явни само за тръжната комисия. „Ще има закрито заседание, комисията ще излезе с протокол и ще бъде оповестено в сайта на Общината“ – поясни председателят на тръжната комисия Петър Лукайчев.

Договорът на „Бекастрой“ изтече и Община Самоков търси фирма нова фирма. Поръчката обхваща Самоков, Боровец и селата.
В тръжната документация е записано, че могат да участват фирми, които са реализирали общо за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018год.) общ оборот не по-малко от 4 500 000 лева без ДДС и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от 2 500 000 лева.
Участникът следва да разполага с необходимата техника, параметри на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, техническите спецификации за специализираните автомобили/, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а за материално – техническата база и др.
За предходните 5 години дейността беше изпълнявана от фирма“Бекастрой“ АД .
Представител на „Бекастрой“ бе Цветанка Пашова, представител на „Титан“ нямаше. От комисията поясниха, че не е било задължително да има такъв. Стана ясно, че управител на „Титан БКС“ ЕООД е Николай Колев, според Търговския регистър фирмата е регистрирана в град Шумен.
При разглеждането на офертите комисията не оповести ценовите предложения. От комисията поясниха, че когато първият етап приключи, ще се отвори вторият плик с ценовата оферта. Ценовите предложения ще бъдат съобщени до дни. Председател на комисията бе юристът на Общината Петър Лукайчев, а членове бяха Петя Ангелова, Емилия Василева, Елена Лобутова и Александър Дамянов. Лукайчев поясни, че протокол ще има след разглеждане в закрито заседание и ще бъде качен в сайта на Общината, но не се ангажира с дата.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here