Шапката от Гоце Делчев прибрал около 10 000 000 лв от поръчки

Георги Шапков

Гоцеделчевският бизнесмен Георги Шапков е прибрал около 5 000 000 лв от обществени поръчки за няколко месеца.
Справка показва, че за последните две години фирмата „Престиж Бизнес 93”, която се води на името на Георги Шапков и на Любен Янев е заработила около 5 млн. лв. от общиствени поръчки.
Фирмата играе смело по поръчките на Централния орган за покупки към Министерство на финансите с още няколко фирми. Сметката показва, че от миналото лято до момента „Престиж бизнес” имат договори за доставка на офис мебели за 164 621 лв. без ДДС за министества и други институции. Служителите в Министерство на културата, външно, на туризма, на отбраната, на здравеопазването, регионалното и на науката ползват мебели от „Престиж”. Фирмата е оборудвала и НАП София и Пловдив. 60 000 лв. струват стелажите за НАП София, като поръчката е за доставка и монтаж, а договорът е от 29 март. Офис мебелите и столовете в министерство на културата са на стойност 17 252 лв. без ДДС. 31 090 лв. без ДДС струва мебелировката за външно министерство, 16 083 лв. тази за НАП Пловдив.
И Министерство на туризма седят в мебили от Шапков и Янев, за 19 028 лв. без ДДС са купени мебели и столове. Поръчка за 1615 лв. без ДДС има и за Министерство на отбраната, за 7005 лв. без ДДС е тази за здравното министерство. Това са по- новите поръчки от тази година и от декември 2018 г. През август месец 2018 фирмата има договор за доставка отново на офис мебели и столове за Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ на стойност 4598 лв. без ДДС, а от юли 2018 договор за доставки за Министерството на образованието и науката“ за 7950 лв. без ДДС.
Както вече писахме, шефовете из институциите в Югозапада седят масово в столовете на Георги Шапков и разписват документи с неговите химикалки. Оказа се, че фирмата на бизнесмена от Гоце Делчев е без конкуренция при зареждането с канцеларски материали, офис оборудване и мебели.
Освен с мебелите и канцеларските материали той лети все със същата фирма „Престиж бизнес 93” и по големите обекти в региона, санира блокове като изпълнител и подизпълнител в Перник, Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Враца.
ЮЗУ „Неофит Рилски” за 2016 година за периодична доставка на канцеларски материали и консумативи университетът е платил 29 716 лв. на фирмата на Шапков. През 2008 г. за доставка на апаратура и оборудване по договори за научноизследователски проекти са дадени 85 851 лв. През 2007 г. университетът дава на фирма на неврокопчанина още 30 000 лв. за периодична доставка на канцеларски материали и консумативи. През 2007 г. фирмата на Шапков записва в актива си 31 000 лв. за закупуване за специализирана апаратура и оборудване на ЮЗУ и още 84 850 лв. за доставка на мебели за обзавеждане на офиси и спортни уреди и пособия, доставка и монтаж на климатични инсталации. 101 414 лв. през 2009 г. фирмата е спечелила отново за доставка на канцеларски материали.
Преди години Шапков е ремонтирал учебни зали за 84 500 лв. във вуза, взел е и още една поръчка за 127 000 лв. за доставка на компютърна техника.
2007 г. канцеларските материали на бизнесмена са предпочетени и от БНБ, която дава 30 000 лв. за доставка за срок от 1 година. През 2010 г. фирмата изготвя за 164 433 лв. проект за оборудване на две книгохранилища в Технически университет – София. През 2012 г. Шапков е заринал с оборудване и обзавеждане община Симитли по проект „За младите хора и тяхното бъдеще” на стойност 114 263 лв.
През 2010 г. работници на Шапков влизат в ЮЗУ, за да ремонтират, стойността е 239 623 лв. През 2009 г. от ЮЗУ са дали пак 200 000 лв. за ремонт, през 2008 г. 145 372 лв., през 2007 г. още 117 741 лв. за строително-монтажни работи и ВиК ремонти по сгради на университета. През 2016 г. Шапков санира блок в Перник за 676 590 лв. В община Перник през 2016 г. са дадени 503 000 лв. за инженеринг, проектиране, авторски надзор и СМР на блок 1 в кв. „Изток”.
През 2013 г. от община Благоевград е получил близо 500 000 лв. за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Там Шапков си партнира с дългогодишните приятели от „Престиж консулт- Бигла III” – София. В община Хаджидимово влиза в състава на ДЗЗД „ПП Строй”, което печели 1 597 000 лв. за рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа. В Гоце Делчев през същата година му поверяват художествено-пространственото оформление и доставка на оборудване за Историческия музей в Гоце Делчев за 160 000 лв. В града през 2016 г. получава 390 000 лв. за СМР по жилищни сгради. Същата година в Гоце Делчев има и 727 480 лв. за изпълнение на инженеринг за обекти по националната програма за енергийна ефективност. В природоматематическата гимназия в града му поверяват монтажа и доставката на обзавеждане и оборудване на мултифункционален център по природни науки за 71 000 лв.
През 2017 г. се броят за 270 384 лв. за инженеринг за енергоспестяващи мерки на жилищни сгради.
През 2015 г. прави доставка на технологично обзавеждане на кухненския блок и обзавеждане на психиатрично отделение към затвора в Ловеч. Там печели 143 000 лв.
Така за последните няколко години е навъртял над 10 млн. лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here