Съдия Мухтийска от КОС върна в Дупница спора между общината и „Феникс-Дупница” за над 40 000 лв. наеми, фирмата не внесла 800 лв. такса в съда

Кольо Илиев

Съдия Галина Мухтийска от Кюстендилски окръжен съд върна на колегите си в Дупница спора между община Дупница и фирма „Феникс-Дупница” на Кольо Илиев. Оказа се, че от фирмата не са платили в пълния размер изискваната по закон държавна такса по жалбата.
В края на миналата година съдия Мирослав Саневски от съда в Дупница отсъди по спора, че фирмата трябва да брои 41 904,69 лв. на община Дупница за ползването на няколко общински терена. В жалбата пред КОС от фирмата оспорват иска, по който е постановено решението на съда в Дупница, с мотива, че липсва изложение за прекратяване на договори за наем, а пък искът е за плащане на договорена наемна цена. От фирмата се жалят, че не са обсъждани всички доказателства по делото, че част от вземанията не са доказани и се иска обезсилване на решението и отмяна на иска.
От общината продължават да защитават твърдението си, че основание за вземанията са прекратяване на договорите за наем и неосвобождаване и невръщане на наетите терени, които са установени с гласни и писмени доказателства. Представено е писмо от 17 февруари 2017 г., съдържащо искане за заплащане на обезщетение. От общината искат решението да бъде потвърдено.
Оказва се обаче, че от „Феникс” не са внесли документи, удостоверяващ, че е платен пълният размер от дължимата държавна такса по жалбата. По закон тарифата за обжалване пред въззивна инстанция е в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, която е 4% върху сбора от цената на исковете. Платена била само част от таксата. Сметката показва, че таксата е в размер на около 800 лв.

Съдия Галина Мухтийска

Припомняме, че съдия Мирослав Саневски от Районен съд Дупница уважи обединените искове на общината за плащания на наемите на терените, които фирмата на Илиев продължила да използва, тъй като не могла да ги освободи веднага.
Съдът отсъди, че фирмата на Илиев дължи 22 862.00 лв., представляващи дължимо обезщетение в размер на наемни вноски по договор от 01.05.2006г., за периода от м. февруари 2016г. до м. декември 2017г., включително за наем на терени за периода от м. февруари 2016г. до м. декември 2017г., включително; сума в размер на 674.26 лв., представляваща дължимо обезщетение в размер на годишни наемни вноски по договор 01.10.2003г., за периода от 2016г. до 2017г., сума в размер на 17 208.59 лв., представляваща дължимо обезщетение в размер на наемни вноски по договор от 07.11.2005г., за периода от м. февруари 2016г. до м. декември 2017г., включително, сума в размер на 966.00 лв., дължими суми по договор от 25.01.2017г. за периода от м. февруари 2017г. до м. декември 2017г., включително, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 11.01.2018г. до окончателното им плащане, както и неустойка в размер на 193.84 лв. по договор, начислена за периода от м.февруари 2017г. до м.декември 2017г., включително.
Освен това „Феникс-Дупница“ ООД трябва да заплати на Община Дупница сума в размер на 938.09 лв. – разноски по делото и още 838,09 лв. на РС-Дупница.
Договорът от 01.05.2006 година касае ползването на 4 общински терена в Дупница с обща площ от 340.00 кв.м., а именно петно ул. „Кулата”, на ул. „Фенерка”, в ж.к. „Бистрица“ и на ул. „Велико Търново” за разполагане на преместваеми търговски обекти
Обект на договора от 01.10.2003г. са отдаване под наем на земеделски земи с с площ 6.285 дка, с 5.203 дка, 2.438 дка, 2.091 дка, или обща площ от 16.017 дка в землището на с.Джерман.
И договор 07.11.2005г. е за отдаване под наем на общински недвижим имот- с площ от 3741 кв.м., находящ се в м. „Елез дере”, гр. Дупница.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here