Шеф на общинската болница в Сандански д-р Илия Тонев завишавал стойността на договорени доставки на медикаменти, опорочил обществени поръчки, отнесе само 720 лв. глоба, общинският съвет е пас!

Д-р Илия Тонев

 

Венко Стефанов

Директорът на АДФИ/Агенция Държавен Финансов Контрол/глоби бившият болничен шеф на санданската болница“Св.Врач“д-р Илия Тонев с 720 лв. Управителят на болничното заведение нарушил закона за обществените поръчки, на което основание е издадено Наказателно постановление с наложена му административна имуществена санкция в размер на 720 лв. В качеството му на управител и лице, което е упълномощено да сключва договори с фирми доставчици на медикаменти, съгласно закона за обществени поръчки, той е увеличил стойността на договорните доставки, в резултат на което е бил изменен договора между МБАЛ “Св. Врач“ и фирмата, осигурила стент-системи за нуждите на звено „Инванзивна кардиология“. Това е установено при направена проверка на място от трима представители на АДФИ, състояла се на 27.11.2015 година. Болничният шеф, като жалбоподател е оспорил наложеното му НП пред съда в Сандански, изтъквайки неговата незаконосъобразност. Д-р Тонев прибягнал до това си действие воден единствено от факта, че пазарната цена на доставените от фирмата стент-системи, паднала значително и той, като управител се възползвал от това обстоятелство. Административният ръководител на санданския съд, съдия Николинка Бузова обаче счита, че управителят е нарушил  закона. Тя потвърди издаденото НП от директора на АДФИ и наложената глоба от 720 лв. на управителя д-р Илия Тонев, като законосъобразно. Решението на съда може да бъде обжалвано в 14 дневен срок пред ОС-Благоевград.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here