ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти, съобщават от пресцентъра на ЧЕЗ. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 февруари – 3 март 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Община Бобов дол
На 26.02.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Горна Козница: местност Абрашица, УПИ Іх-252
Община Бобошево
На 25.02.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Усойка: Бор, Васил Левски, Васил Левски, Гагарин, Е79, Е79, Иван Вазов, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св. Иван Рилски, Св. Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов
Община Дупница
На 25.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Верила, Верила, Дамка, Драгой Болярин, Дупница, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, местност Дренски Рид, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Райна Княгина, РУПИте, Русалка, Свети Никола, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Цар Освободител
На 26.02.2019 г. /10:30 – 11:30 ч./ – Бистрица, Общ. Дупница: Георги Димитров, Гергана, Горица, Иван Вазов, Иглика, Каменния път, Кирил и Методий, Мест. Фандъклъка, Партизанска, ПИ 04220. 11. 35, Стопански Двор
На 27.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Блатино: 000195, 000212, 005026, 005053, Екатте 04354
На 27.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Дупница: 68789. 551. 8, 68789. 552. 38, Каваклия, местност Бели Янко, местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе
На 27.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Дяково: 23, Дяково, махала Крич, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ Ііі-204,205,206,Кв. 20, УПИ ХіV
На 27.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Кременик: XXII-98,Кв. 10
На 27.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Мламолово: Ix-25,Кв. 9, Iх-179,Кв. 11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга
На 27.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Пиперево: 56349. 0. 159, 56349. 6. 37, 68789. 250. 87, Дупнишка Комуна, местност Стопански Двор, МТП Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, ХХVIII,Кв. 39
На 27.02.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Дупница
На 27.02.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 28.02.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Дяково: УПИ I-138, Кв. 10, УПИ ІІІ-204, 205, 206, Кв. 20, УПИ ХІV
На 27.02.2019 г. /09:30 – 16:00 ч.; 10:30 – 15:00 ч./ – Пиперево
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:00 – 15:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Фролош
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Бадино: УПИ – Іі-113, Кв. 21
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Бобошево: махала Въртен Камък
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Боровец: II-259,Кв. 14, XVIII-263 Кв. 14, УПИ XII-99q, УПИ XV-172, УПИ-І
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Бураново: 007004, 023014, 025033, 267, Селището, ХIII-483,Кв. 50
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Джерман: 013024, 017022, 059050, VIII-419,Кв. 35, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна Зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил и Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, местност Бела Вода, местност Голямата Порта, местност Еминица, местност Китева Ливада, местност Кръсто, местност Мали Бельов Дол, местност Площа, местност Пульова Воденица, местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански Двор, Теменуга, УПИ II-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Драгодан: №000026, извън регулация, махала Ортакчийска
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Дупница: местност Бунищерица, местност Злево, местност Пульова Воденица, местност Сух Андък, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Крайни Дол: III-33,43,Кв. 5, УПИ – VII-86, ХIх-51
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Крумово, Общ. Кочериново
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Мурсалево: 200002, 244,Кв. 12, II-353,Кв. 11, III- 279, V-688 Кв. 66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, ПИ 056021 местност Деве Богаз, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански Двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Слатино, Общ. Бобошево: IV-123,Кв. 15, XVI – 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, местност Герена, местност Слатинско Ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина Сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, ПИ 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански Двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, УПИ XII-406, Христо Смирненски, Цар Борис
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Усойка: Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, местност Будаковица, местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св. Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов
На 28.02.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Цървище: махала Ореевица, Цървище
Община Кочериново
На 01.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Мурсалево: 200002, 244,Кв. 12, II-353,Кв. 11, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Волга, Гео Милев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Никола Вапцаров, Осогово, Плиска, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Септемврийска Слава, Тинтява, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Христо Ботев, Шейново, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански
Община Кюстендил
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 14:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Ръсово: махала Рекалска, Община Кюстендил, махала Лесичка
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 15:00 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Каменичка Скакавица: Сребърно Коло
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Богослов: местност Ръжеве
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Вратца: махала Вучкова, махала Гаджалска, махала Илчова, махала Ливадска, махала Мазнево, махала Мацаранска, махала Рекалска, махала Стоилкова, махала Терзийска, местност Дервена, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Горна Брестница: Кортин Дол
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Грамаждано: местност Гола Велика, местност Колушка Река
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Гърляно: IV-111,Кв 22, Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Балиндол, махала Баовец, махала Биковска, махала Джопарска, махала Долна, махала Леските, махала Реката, махала Ресенска, махала Ярешка, местност Доло, местност Смоквата, Руен
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Жиленци: Везенска, Везенска махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, махала Босачка, махала Везенска, махала Грънчарска, махала Долна, махала Мазнево, махала Сиракова, махала Сърбинска, махала Чифлика, махала Юручка, местност Грамаге, местност Лешовица, Осогово, ПИ 003070 местност Грамаге, При Къщи, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев
На 25.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 15:00 ч./ – Кюстендил: Белият Камък, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Крум Зарев, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, ул. Дупнишко Шосе
На 25.02.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Гърляно: махала Реката
На 26.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Кюстендил: Боровец, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Добрич, Добруджа, Еделвайс, Запад, Здравец, Изгрев, Йордан Захариев, Йордан Йовков, Калосия, Колуша, Любчо Кечев, Македония, Мария Грубешлиева, местност Гола Велика, Млада Гвардия, Осоговска, Петко Войвода, Петър Ников, Професор Асен Василев, Професор Георги Паспалев, Ракла, Румена Войвода, Сенокос, Славянска, Студен Кладенец, Теменужка, Тинтява, УПИ I Кв. 385 ул. Цар Освободител, Филип Тотю, Харалампи Митев, Цар Освободител, Черешово Топче, Черна Река, Шипка
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Брест, Общ. Трекляно: махала Беловци, махала Знеполци, махала Казаците, махала Песяк, махала Селото, махала Янкова
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Бъзовица: махала Врътина, махала Георгина, махала Говедарници, махала Димина, махала Дънкова, махала Кюлина, махала Реката
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горановци, Общ. Кюстендил: Лъката, махала Оспротива
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горни Коритен: махала Богдановци, махала Григоринци, махала Джуркинци, махала Лиярска, махала Лозановци, махала Любенова, махала Мъзгарска, махала Пауновци, махала Петкова, махала Попова, махала Ралоква, махала Расова, махала Спасановци, махала Цонева
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горно Кобиле: махала Бучлинци, махала Пешина, махала Селото
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горно Уйно: махала Амиджина, махала Брестов Дол, махала Джалевица, махала Дръндевци, махала Дудевска, махала Момчилова, махала Панагонова, махала Цървеличка
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Добри Дол, Общ. Трекляно: махала Ашковци, махала Вучковци, махала Герасимци, махала Горчовци, махала Гълъбовци, махала Джуровци, махала Дръндевци, махала Дълбоки Дол, махала Зеленковци, махала Златковци, махала Мутевци, махала Наковци, махала Ората, махала Пращенци, махала Сръбиновци, махала Татарци, махала Центъра, махала Шуме
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Долни Коритен: махала Витанова, махала Витановци, махала Гелева, махала Деянова, махала Джонева, махала Димова, махала Дроньова, махала Китанова, махала Клубарска, махала Кьосакова, махала Манчова, махала Петкова, махала Портарска, махала Хановете, махала Чомарска
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Долно Кобиле: махала Аврамци, махала Диневци, махала Ковачевци, махала Козарник, махала Кошарци, махала Момчиловци, махала Пладнище, махала Станчевци, махала Станчовци, махала Училището
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Долно Уйно: махала Дедо Ненова, махала Корнец, махала Моралийска, махала Никова, махала Олтоманци, махала Райкова, махала Славкова, махала Чурица, махала Янковска
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Драговищица, Общ. Кюстендил: Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Девети Септември, Димитър Каляшки, Земен, Искра, Кирил и Методий, Лале, Липа, Места, местност Перивол, местност Ямборано, Младост, Опълченска, Охрид, Преслав, Рила, Руен, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Черница
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Драгойчинци: махала Богданова, махала Бозкина, махала Гигина, махала Гигинци, махала Градско Ливаде, махала Дайчова, махала Деяница, махала Джикаре, махала Дълги Лом, махала Дърнелци, махала Зеинци, махала Злондон, махала Корита, махала Куркина, махала Малка Падина, махала Митарци, махала Пейчинова, махала Село, махала Средно Осое, махала Чорбаджийска, махала Ширилова
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Злогош: Долна махала, махала Гергиновци, махала Горни Шушнярци, махала Долни Шушнярци, махала Клен, махала Кориярци, махала Лазина, махала Лалина Падина, махала Мушикарци, махала Плава Круша, махала Селото, махала Чиринци
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Киселица: махала Богданинци, махала Буцалевци, махала Вучковци, махала Гелчинци, махала Кадинци, махала Търница
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Метохия: Долна махала, махала Баздрике, махала Бургяре, махала Владимировци, махала Матеина, махала Осояре, махала Пауновци
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Побит Камък, Общ. Трекляно: махала Возчукар, махала Джокинци, махала Село
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Полетинци
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Средорек, Общ. Трекляно: 020019, махала Бекярска, махала Джониловци, махала Драгльовци, махала Дренярска, махала Клинчарци, махала Неделкьова, махала Павлева, махала Пашина, махала Петрева, махала Центъра, махала Явор, махала Янина, местностдупни Камък
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Сушица, Общ. Трекляно: махала Варни Дол, махала Камберска, махала Прогона, махала Раздолци, махала Реката, махала Старо Село, махала Ханове, махала Чешмата, махала Чифлика, махала Шавар
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Трекляно: махала Центъра
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Уши: 030001 М. Под пътя, махала Вучарник, махала Горно Велковци, махала Долно Велковци, махала Златанова, махала Знеполци, махала Калеинци, махала Кошарци, махала Николина, махала Николинци, махала Самарджийска, махала Спасевска
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Чешлянци: махала Бара, махала Вишурци, махала Милчаци, махала Орница, махала Реката, махала Стопански Двор, махала Ябуковица, махала Ясикаре
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Блатец, Общ. Кюстендил: махала Граньова
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Дождевица
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Драговищица, Общ. Кюстендил: V-908,Кв. 61, Асен и Петър, Георги Григоров Фарадей, Гладстон, Девети Септември, Еделвайс, Земен, Изгрев, Камчия, Кокиче, местност Перивол, Никола Вапцаров, Нов Живот, Оборище, Орлица, Осогово, Петър Берон, Преслав, Рила, Синчец, Славчо Темкин, Тинтява, Чаталджа, Череша, Шейново, Шести Септември, Ягода
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Лисец, Общ. Кюстендил: 000520
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Мазарачево: махала Боровица, махала Валявица, махала Маренска
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Радловци: IV-132, Кв. 12
На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Соволяно: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бистрица, Божур, Васил Левски, Вихрен, Владимир Поп Томов, Възход, Георги Кирков, Георги С. Раковски, Девети Септември, Егълница, Здравец, Иглика, Китка, Кокиче, Комсомолска, Лале, Любен Каравелов, Любен Харалампиев, Любикова, местност Белуток, местност Брегове, местност Долбин, местност Модро Поле, местност Спротива, местност Станчовица, Минзухар, Младост, Незабравка, Осогово, Пионер, Победа, Райко Даскалов, Рила, Руен, Съборището, Теменуга, УПИ III – 163,Кв. 28, УПИ-XVII-494,Кв. 14, Хан Омуртаг, Христо Божички, Христо Ботев, Цар Симеон, Череша, Ябълка
На 28.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Кюстендил: Индустриална
На 28.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Кюстендил: Абоба, Александър Димитров, Априлско Въстание, Асен Златаров, Бузлуджа, Вола, Гаров Площад, Георги Цариградски, Гоце Делчев, Деветнадесети Февруари, Добри Чинтулов, Дондуков, Дрин, Еверест 84, Емануил Попдимитров, Ефрем Каранов, Земен, Иглика, Индустриална, Искър, Козлудуй, Липа, Мара Гидик, Места, Неофит Бозвели, Никола Вапцаров, Овощарска, Октомврийска Революция, Панайот Волов, Площад Войнишко Въстание, Раковски, Скобелев, Столетов, Трайко Китанчев, Траянова, Хаджи Димитър, Цар Петър, Цветна Градина, Църноок
На 01.03.2019 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Вратца: махала Гаджалска, махала Ливадска, махала Рекалска
На 01.03.2019 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Жиленци: махала Мазнево
На 01.03.2019 г. /11:30 – 14:00 ч./ – Кюстендил: Александър Стамболийски, Гургулят, Иларион Макариополски
На 01.03.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Грамаждано: местност Стрелбище, местност Стрелбище Пи003007
На 01.03.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Кюстендил: местност Влахов Дол, местност Динката, местност Кандило, Могилата, Спартак
На 01.03.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Лозно: Стрелбището
Община Сапарева баня
На 25.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 12:30 ч.; 10:15 – 10:45 ч./ На 26.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 12:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Паничище: 300 В Отдел 04,Ид. 65365. 210. 970, II, II,Кв. 8, Іх – Кв. 8, местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Сухото Езеро, УПИ – І,Кв. 70, УПИ III, УПИ VIII Кв. 10
На 25.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:45 ч./ На 26.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Овчарци, Общ. Сапарева Баня: 020101, 027028, 53254. 50. 46, Баба Тонка, Бор, Васил Левски, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн. Грабежо , местност Герена, местност Песоко, местност През Реката, местност Ридо, местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Синчец, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев
На 25.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:45 ч./ На 26.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Самораново: 65245,6,153, 65245. 1. 214, 65245. 4. 266. 1, 65245. 4. 405, 65245. 4. 440, 65245. 45. 4. 416, 65245. 6. 499. 1, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Балкан, Бор, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Девети Май, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв. 16, Комсомолец, Крайречна, Ленин, Липа, Марков Камък, местност Златковица, местност Марков Камък, местност Отовица, Митко Палаузов, Мусала, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Партизанска, Пейо Яворов, Раковска, Рила, Самуил, Скакавица, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Христо Ботев, Цар Крум, Черни Връх, Юри Гагарин
На 25.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:45 ч./ На 26.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Сапарева Баня: 032046, 65365,601,10, 65365. 210. 111, 65365. 31. 45, 65365. 32. 226, 65365. 32. 353, 65365. 601. 005, 65365. 601. 964, 65365. 602. 602, I,Кв. 74, III, Кв. 125, LXXVІ,Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375, LXXX,Кв. 74, LXXXIV-2797,Кв. 74, XVIII, Кв. 98, Ііі-3071,Кв. 120, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Болярица, Бор, Бреза, Бригадирска, Буйов Рид, Валявица, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Веслец, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Германея, Гюрица, Детелина, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Дъга, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Кокиче, Коста Петров, Крайречна, Кръстю Софрониев, Липа, Ловна, Лоза, Малина, местност Бончук, местност Водни Дол, местност Зелени Преслап, местност Света Вода, местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Мусала, Незабравка, Никола Вапцаров, Нов Живот, Омуртаг, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Паничище, Перуника, Перущица, ПИ – 1351, ПИ LXXxііі; Кв. 74, ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта, Плиска, Победа, Преспа, Пчела, Радецки, Раковски, Рилски Езера, Роза, Св. Варвара, Света Богородица, Серафим Йорданов, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Славяни, Слога, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, Тракия, Трети Март, УПИ Ix-999, Кв. 33, УПИ LXXx, Кв. 74, УПИ VI-147,Кв 12,Пи65365. 601. 92, УПИ VIII-2759,Кв. 109, УПИ І – 2742, Кв. 108, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Шипка, Явор, Ягода
На 25.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:15 – 10:45 ч./ На 26.02.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Ресилово: XI-742,Кв. 53, 026170, 027007, 100005, III-548,Кв. 58, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, местноста Над Селото, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, УПИ – Vіі-672,Кв. 36, ХIV-11,Кв. 5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра
На 25.02.2019 г. /09:45 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /09:45 – 12:30 ч./ – Самораново: 65245. 1. 214, Балкан, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв. 16, Крайречна, Митко Палаузов, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Пейо Яворов, Раковска, Самуил, Стаменко Градевски, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин
На 25.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч./ На 26.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Ресилово: XI-742,Кв. 53, 026170, 027007, 100005, III-548,Кв. 58, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, местноста Над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, УПИ – Vіі-672,Кв. 36, ХIV-11,Кв. 5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра
На 25.02.2019 г. /10:00 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Сапарева Баня: 65365. 210. 111, местност Зелени Преслап, Паничище, ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта
На 25.02.2019 г. /10:15 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /10:15 – 12:30 ч./ – Овчарци, Общ. Сапарева Баня: Баба Тонка, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Златни Брегове, Липа, местност През Реката, Панайот Волов, Рилски Езера, Синчец
На 25.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Овчарци, Общ. Сапарева Баня: 020101, 020101, 020101, 027028, 027028, 027028, 53254. 50. 46, 53254. 50. 46, 53254. 50. 46, Баба Тонка, Баба Тонка, Баба Тонка, Бор, Бор, Бор, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Васил Попов, Васил Попов, Васил Попов, Верила, Верила, Верила, Водопада, Водопада, Водопада, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Георги Раковски, Георги Раковски, Георги Раковски, Горица, Горица, Горица, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Дръндарица, Дръндарица, Дръндарица, Дъбевица, Дъбевица, Дъбевица, Здравец, Здравец, Здравец, Златни Брегове, Златни Брегове, Златни Брегове, Иван Рилски, Иван Рилски, Иван Рилски, Искра, Искра, Искра, Кокиче, Кокиче, Кокиче, Липа, Липа, Липа, Лозана, Лозана, Лозана, Мановица, Мановица, Мановица, Местн. Грабежо , Местн. Грабежо , Местн. Грабежо , местност Герена, местност Герена, местност Герена, местност Песоко, местност Песоко, местност Песоко, местност През Реката, местност През Реката, местност През Реката, местност Ридо, местност Ридо, местност Ридо, местност Фидиня, местност Фидиня, местност Фидиня, Незабравка, Незабравка, Незабравка, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Осми Март, Осми Март, Осми Март, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Волов, Панайот Волов, Плиска, Плиска, Плиска, Прогона, Прогона, Прогона, Ридо, Ридо, Ридо, Рила, Рила, Рила, Рилски Езера, Рилски Езера, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Седемнадесети Март, Седемнадесети Март, Синчец, Синчец, Синчец, Спартак, Спартак, Спартак, Сталевица, Сталевица, Сталевица, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев
На 25.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Паничище: 300 В Отдел 04,Ид. 65365. 210. 970, 300 В Отдел 04,Ид. 65365. 210. 970, 300 В Отдел 04,Ид. 65365. 210. 970, II, II, II, II,Кв. 8, II,Кв. 8, II,Кв. 8, Іх – Кв. 8, Іх – Кв. 8, Іх – Кв. 8, местност Гюндера, местност Гюндера, местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Паничище Почивна Станция, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Планински Курорт, Планински Курорт, Сухото Езеро, Сухото Езеро, Сухото Езеро, УПИ – І,Кв. 70, УПИ – І,Кв. 70, УПИ – І,Кв. 70, УПИ III, УПИ III, УПИ III, УПИ VIII Кв. 10, УПИ VIII Кв. 10, УПИ VIII Кв. 10
На 25.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Ресилово: XI-742,Кв. 53, XI-742,Кв. 53, XI-742,Кв. 53, 026170, 026170, 026170, 027007, 027007, 027007, 100005, 100005, 100005, III-548,Кв. 58, III-548,Кв. 58, III-548,Кв. 58, Акация, Акация, Акация, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Асаница, Асаница, Асаница, Бачо Киро, Бачо Киро, Бачо Киро, Бенковски, Бенковски, Бенковски, Борчета, Борчета, Борчета, Вария, Вария, Вария, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Верила, Верила, Верила, Волов, Волов, Волов, Гагарин, Гагарин, Гагарин, Горица, Горица, Горица, Джерман, Джерман, Джерман, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Еделвайс, Еделвайс, Захари Зограф, Захари Зограф, Захари Зограф, Здравец, Здравец, Здравец, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Рилски, Иван Рилски, Иван Рилски, Иглика, Иглика, Иглика, Игликина Поляна, Игликина Поляна, Игликина Поляна, Изгрев, Изгрев, Изгрев, Индже Войвода, Индже Войвода, Индже Войвода, Калоян, Калоян, Калоян, Красна Поляна, Красна Поляна, Красна Поляна, Лаката, Лаката, Лаката, Липа, Липа, Липа, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Любен Каравелов, местноста Над Селото, местноста Над Селото, местноста Над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Омуртаг, Омуртаг, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Павлеви Ливади, Павлеви Ливади, Пирин, Пирин, Пирин, Плана, Плана, Плана, Плиска, Плиска, Плиска, Раковски, Раковски, Раковски, Рила, Рила, Рила, Родопи, Родопи, Родопи, Роза, Роза, Роза, Севрия, Севрия, Севрия, Синчец, Синчец, Синчец, Софроний, Софроний, Софроний, Спартак, Спартак, Спартак, Стадиона, Стадиона, Стадиона, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор, Теменужка, Теменужка, Теменужка, Трети Март, Трети Март, Трети Март, УПИ – Vіі-672,Кв. 36, УПИ – Vіі-672,Кв. 36, УПИ – Vіі-672,Кв. 36, ХIV-11,Кв. 5, ХIV-11,Кв. 5, ХIV-11,Кв. 5, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Крум, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Самуил, Цар Самуил, Цар Симеон, Цар Симеон, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Чавдар Войвода, Чавдар Войвода, Шипка, Шипка, Шипка, Шумата, Шумата, Шумата, Яворов, Яворов, Яворов, Янтра, Янтра, Янтра
На 25.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Самораново: 65245,6,153, 65245,6,153, 65245,6,153, 65245. 1. 214, 65245. 1. 214, 65245. 1. 214, 65245. 4. 266. 1, 65245. 4. 266. 1, 65245. 4. 266. 1, 65245. 4. 405, 65245. 4. 405, 65245. 4. 405, 65245. 4. 440, 65245. 4. 440, 65245. 4. 440, 65245. 45. 4. 416, 65245. 45. 4. 416, 65245. 45. 4. 416, 65245. 6. 499. 1, 65245. 6. 499. 1, 65245. 6. 499. 1, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Александър Стоименов, Александър Стоименов, Балкан, Балкан, Балкан, Бор, Бор, Бор, Борислав Стоилов, Борислав Стоилов, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Васил Петлешков, Васил Петлешков, Васил Петлешков, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Димитров, Девети Май, Девети Май, Девети Май, Дренски Рид, Дренски Рид, Дренски Рид, Захари Стоянов, Захари Стоянов, Захари Стоянов, Здравец, Здравец, Здравец, Йордан Анин, Йордан Анин, Йордан Анин, Йордан Дотин, Йордан Дотин, Йордан Дотин, Кв. 16, Кв. 16, Кв. 16, Комсомолец, Комсомолец, Комсомолец, Крайречна, Крайречна, Крайречна, Ленин, Ленин, Ленин, Липа, Липа, Липа, Марков Камък, Марков Камък, Марков Камък, местност Златковица, местност Златковица, местност Златковица, местност Марков Камък, местност Марков Камък, местност Марков Камък, местност Отовица, местност Отовица, местност Отовица, Митко Палаузов, Митко Палаузов, Митко Палаузов, Мусала, Мусала, Мусала, Ненко Пиперков, Ненко Пиперков, Ненко Пиперков, Оборище, Оборище, Оборище, Отовица, Отовица, Отовица, Партизанска, Партизанска, Партизанска, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Раковска, Раковска, Раковска, Рила, Рила, Рила, Самуил, Самуил, Самуил, Скакавица, Скакавица, Скакавица, Стаменко Градевски, Стаменко Градевски, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Крум, Цар Крум, Цар Крум, Черни Връх, Черни Връх, Черни Връх, Юри Гагарин, Юри Гагарин, Юри Гагарин
На 25.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ На 26.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Сапарева Баня: 032046, 032046, 032046, 65365,601,10, 65365,601,10, 65365,601,10, 65365. 210. 111, 65365. 210. 111, 65365. 210. 111, 65365. 31. 45, 65365. 31. 45, 65365. 31. 45, 65365. 32. 226, 65365. 32. 226, 65365. 32. 226, 65365. 32. 353, 65365. 32. 353, 65365. 32. 353, 65365. 601. 005, 65365. 601. 005, 65365. 601. 005, 65365. 601. 964, 65365. 601. 964, 65365. 601. 964, 65365. 602. 602, 65365. 602. 602, 65365. 602. 602, I,Кв. 74, I,Кв. 74, I,Кв. 74, III, Кв. 125, III, Кв. 125, III, Кв. 125, LXXVІ,Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375, LXXVІ,Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375, LXXVІ,Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375, LXXX,Кв. 74, LXXX,Кв. 74, LXXX,Кв. 74, LXXXIV-2797,Кв. 74, LXXXIV-2797,Кв. 74, LXXxIV-2797,Кв. 74, XVIII, Кв. 98, XVIII, Кв. 98, XVIII, Кв. 98, ІІІ-3071,Кв. 120, ІІІ-3071,Кв. 120, ІІІ-3071, Кв. 120, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Баба Тонка, Баба Тонка, Бачо Киро, Бачо Киро, Бачо Киро, Болярица, Болярица, Болярица, Бор, Бор, Бор, Бреза, Бреза, Бреза, Бригадирска, Бригадирска, Бригадирска, Буйов Рид, Буйов Рид, Буйов Рид, Валявица, Валявица, Валявица, Васил Априлов, Васил Априлов, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Васил Петлешков, Васил Петлешков, Васил Петлешков, Веслец, Веслец, Веслец, Волов, Волов, Волов, Гео Милев, Гео Милев, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Георги Терзийски, Георги Терзийски, Германея, Германея, Германея, Гюрица, Гюрица, Гюрица, Детелина, Детелина, Детелина, Джерман, Джерман, Джерман, Джуганица, Джуганица, Джуганица, Димитър Чучуганов, Димитър Чучуганов, Димитър Чучуганов, Дъга, Дъга, Дъга, Еделвайс, Еделвайс, Еделвайс, Здравец, Здравец, Здравец, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Рилски, Иван Рилски, Иван Рилски, Иглика, Иглика, Иглика, Извънрегулация, Извънрегулация, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Михайлов, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Йордан Попмихайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Княз Борис, Княз Борис, Кокиче, Кокиче, Кокиче, Коста Петров, Коста Петров, Коста Петров, Крайречна, Крайречна, Крайречна, Кръстю Софрониев, Кръстю Софрониев, Кръстю Софрониев, Липа, Липа, Липа, Ловна, Ловна, Ловна, Лоза, Лоза, Лоза, Малина, Малина, Малина, местност Бончук, местност Бончук, местност Бончук, местност Водни Дол, местност Водни Дол, местност Водни Дол, местност Зелени Преслап, местност Зелени Преслап, местност Зелени Преслап, местност Света Вода, местност Света Вода, местност Света Вода, местност Сиракова Круша, местност Сиракова Круша, местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Местонст Грамчова Чешма, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Момина Сълза, Момина Сълза, Мусала, Мусала, Мусала, Незабравка, Незабравка, Незабравка, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Нов Живот, Нов Живот, Нов Живот, Омуртаг, Омуртаг, Омуртаг, Опълченска, Опълченска, Опълченска, Осми Март, Осми Март, Осми Март, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Паничище, Паничище, Паничище, Перуника, Перуника, Перуника, Перущица, Перущица, Перущица, ПИ – 1351, ПИ – 1351, ПИ – 1351, ПИ LXXXІІІ; Кв. 74, ПИ LXXxііі; Кв. 74, ПИ LXXXІІІ; Кв. 74, ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта, ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта, ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта, Плиска, Плиска, Плиска, Победа, Победа, Победа, Преспа, Преспа, Преспа, Пчела, Пчела, Пчела, Радецки, Радецки, Радецки, Раковски, Раковски, Раковски, Рилски Езера, Рилски Езера, Рилски Езера, Роза, Роза, Роза, Св. Варвара, Св. Варвара, Св. Варвара, Света Богородица, Света Богородица, Света Богородица, Серафим Йорданов, Серафим Йорданов, Серафим Йорданов, Синчец, Синчец, Синчец, Скакавица, Скакавица, Скакавица, Скобелев, Скобелев, Скобелев, Славейков, Славейков, Славейков, Славяни, Славяни, Славяни, Слога, Слога, Слога, Стоил Косовски, Стоил Косовски, Стоил Косовски, Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор, Тинтява, Тинтява, Тинтява, Тракия, Тракия, Тракия, Трети Март, Трети Март, Трети Март, УПИ Ix-999, Кв. 33, УПИ IX-999, Кв. 33, УПИ IX-999, Кв. 33, УПИ LXXX, Кв. 74, УПИ LXXX, Кв. 74, УПИ LXXX,
На 26.02.2019 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Овчарци, Общ. Сапарева Баня: 020101, Георги Раковски, Дръндарица, Дъбевица, Златни Брегове, Иван Рилски, Местн. Грабежо , Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Плиска, Рилски Езера, Спартак, Хаджи Димитър, Христо Ботев.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here